فرار مغزها، مدت هاست که تبدیل به دغدغه بسیاری از افراد در داخل کشور شده است. آمار و ارقام رسمی نهادها و موسسات معتبر بین‌المللی اما، خلاف مطالبی را نشان می‌دهد که برخی مدعیان این امر نگران کننده، دائما فریاد می‌کنند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری،
مدتی است که در برخی از رسانه ها، قول ها و ادعاهای جنجال برانگیز و نگران کننده ای درباره مهاجرت نخبگان کشورمان و خروج عظیم دانشجویان برتر ایرانی به کشورهای پیشرفته منتشر می شود و خاطر همه میهن دوستان و دغدغه مندان کشور را آزرده ساخته است. اما واقعیت ماجرا چیست؟ آیا این آمارها و قول ها و ادعاها، بر مبنای اسناد معتبر و مستند است؟ با جست وجو و پایش موسسات و نهادهای معتبر بین المللی اما، واقعیت چهره ای دیگر از خود نشان می دهد.

به عنوان نمونه، طبق آمار و اطلاعات موسسه مشاوره بین المللی آموزش و قوانین ایالات متحده آمریکا، تعداد دانشجویان بین المللی از 3/1 میلیون در سال 1990 به 5 میلیون دانشجو در سال 2014 رسیده است و ایران جزو کشورهای با تعداد بالای اعزام کننده دانشجو به کشورهای پیشرفته محسوب نمی شود.

طبق این آمار و اطلاعات؛ کشورهای چین، روسیه، کره جنوبی و هند؛ چهار کشور نخست اعزام کننده دانشجو به کشورهای توسعه یافته هستند (2015، OECD).

این گزارش تاکید دارد که جمهوری اسلامی ایران با داشتن 32758 دانشجو در کشورهای زیرمجموعه OECD (سازمان همکاری اقتصادی و توسعه) در میان ده کشور برتر فرستنده دانشجو قرار ندارد.

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه  یا OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) که مقر آن در پاریس است به عنوان باشگاه کشورهای ثروتمند، مرکز پژوهشی، موسسه نظارتی و دانشگاه غیر آکادمیک شناخته می‌شود.