آخرین و جدیدترین گزارش‌های معتبر بین‌المللی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران در ردیف 30 کشور نخست ارسال کننده مهاجر قرار نمی‌گیرد. بر همین اساس، نادرستی آمارها و ادعاهای برخی افراد در داخل کشور که وضعیت مهاجرت در کشورمان را بحرانی می خوانند، به اثبات می‌رسد. 
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی فناوری و نوآوری، بعضا در محافل رسانه ای، تحلیل هایی در خصوص شرایط بحرانی کشور در حوزه هایی مانند مهاجرت نخبگان، فرار مغزها، کاهش ضری هوشی و نظایر آن ارائه می شود که موجب شکل گیری مباحثی جدی و چالش برانگیز در محافل سیاستی و تخصصی شده است. این در حالی است که بسیاری از تحلیل های ارائه شده در رسانه ها، مستند به آمار به روز و معتبر نیست یا مبتنی بر برداشت های شخصی و تجربیات محدود افراد است که ممکن است تطایف کافی با واقعیات نداشته یا از کمترین دقت برخوردار باشد. 

بر همین اساس، گزارش های معتبری که موسسات بین المللی با موضوع مهاجرت و جابه جایی بین المللی افراد تحصیلکرده ارائه کرده اند، نشان می دهد که بنا بر داده ها و روندهای کلان مهاجرت در سال 2013، جمعا 231.5 میلیون نفر خارج از وطن خود زندگی می کرده اند که در این گزارش، جمهوری اسلامی ایران جزو کشورهای اصلی مهاجرفرست دنیا محسوب نمی شود.

در گزارش سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه که در سال 1394 منتشر شده، آمده است که ایران جزو 20 کشور نخست و در گزارش بانک جهانی که در سال 1395 ارائه شده است، می خوانیم که کشور ما جزو 30 کشور نخست ارسال کننده مهاجر قرار ندارد. 

همچنین طبق آمار معتبری که منتشر شده است، نرخ مهاجرت ایران به کل جمعیت به صورت تجمعی 1.5 درصد تا سال 1394 بوده است که از میانگین 3.2
درصدی در جهان و اکثر کشورهای با وضعیت توسعه مشابه، پایین است. 

برای تنویر افکار عمومی و دستیابی آحاد جامعه ایرانی به اطلاعات درست و شفاف، گزارش هایی به صورت منظم و سلسله وار، در این عرصه منتشر خواهد شد.