براساس گزارش سالیانه سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(CIA)، جمهوری اسلامی ایران با نسبت 0/07 نفر مهاجر به ازای هر هزار نفر جمعیت، در جمع ده کشورجهان با کمترین آمار مهاجرت به خارج قرار گرفته است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری،
گزارش سالیانه آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا
(THE CIA WORLD FACTBOOK 2016) در ارتباط با آمار مهاجرت کشورها منتشر شد.

بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی ایران با نسبت
0/07  نفر مهاجر به ازای هر هزار نفر جمعیت، در جمع ده کشور دنیا با کمترین آمار مهاجرت به خارج قرار گرفته است.

طبق این گزارش،  کشورهای سوریه با نسبت
 19/79، اردن با 13/24 و مالدیو با 12/68در صدر فهرست کشورهای مهاجرفرست در دنیا قرار گرفته‌اند و در این میان کشورهای قطر و لوکزامبرگ به ترتیب با نسبت‌های 22/39 و 17/16 در صدر کشورهای جذب کننده‌های مهاجر به نسبت جمعیت خود به ازای هر هزار نفر قرار دارند.

در این گزارش عدد مهاجرت از ایران نسبت به سال (2015) از 0/08  به 0/07 کاهش یافته و میزان مهاجرفرستی عربستان 0/55 عنوان شده است. (چیزی معادل هشت برابر ایران به نسبت جمعیت به ازای هر هزار نفر).

طی ماه گذشته آمار و اسناد معتبر در خصوص کاهش مهاجرت مغزها برگرفته از منابع معتبر و از سوی سازمان های بین المللی توسط پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری منتشر شده است.