سومین کنگره سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی در ارولوژی و نفرولوژی، دومین سمینار سلول های بنیادی خون‌ساز غرب کشور و سومین سمینار پرستاری پیوند سلول های بنیادی خون‌ساز غرب کشور با همکاری ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، سومین کنگره سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی در ارولوژی و نفرولوژی، دومین سمینار سلول های بنیادی خون ساز غرب کشور و سومین سمینار پرستاری پیوند سلول های بنیادی خون ساز غرب کشور، توسط دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با همکاری ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی معاونت علمی، در تاریخ 2 و 3 اسفند ماه برگزار می‌شود.

این کنگره فرصتی مناسب برای گردهمایی صاحب نظران، متخصصان و اندیشمندان در حوزه سلول بنیادی و پزشکی بازساختی است. برگزاری این کنگره امکان تبادل نظر و ایجاد ارتباط علمی با دانشگاه‌ها و اساتید و متخصصان کشور در زمینه مفاهیم مشترک و مرتبط با محورهای کنگره را فراهم می‌سازد.

بر این اساس، از تمامی متخصصان، کارشناسان، دانشجویان، پژوهشگران و دانشمندان مراکز علمی، تحقیقاتی و صنعتی دعوت می‌نماید، با شرکت در برنامه‌های متنوع این گردهمایی در این رویداد مهم مشارکت نموده و با ارائه آخرین دستاوردهای علمی و اجرایی خود، زمینه دستیابی به اهداف فوق را فراهم سازند.

محورهای این سمپوزیوم ژن‌درمانی و سلول‌های بنیادی؛ سلول‌های بنیادی و سرطان؛ فرصت‌ها و چالش‌ها برای تجاری‌سازی سلول درمانی؛ مسائل اخلاقی در پزشکی بازساختی؛ مرزهای دانش در مهندسی بافت است.

از دیگر محورهای این رویداد می‌توان به  سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی در بیماری‌های ارولوژی و نفرولوژی؛ مبانی پیوند سلول‌های بنیادی خون‌ساز و نیز پرستاری پیوند سلول‌های بنیادی خون‌ساز اشاره کرد.

سومین کنگره سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی در ارولوژی و نفرولوژی، دومین سمینار سلول های بنیادی خون‌ساز غرب کشور و سومین سمینار پرستاری پیوند سلول های بنیادی خون‌ساز غرب کشور با همکاری ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 2 و 3 اسفندماه برگزار می‌شود.