یکی از بحث های مورد علاقه همگانی در ایران، مهاجرت بهترین هاست و معمولا هر کسی از ظن خود چند روایت دسته اول از مهاجرت نخبگان دارد که می تواند در مواقع لزوم به آن ها استناد کند؛ اما هیچ کس به واقعی بودن این آمار و ارقام توجهی نکرده و بی توجه به واقعیات موجود تنور این شایعات را گرم تر می کنند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، بهرام صلواتی یکی از نخبگان ایرانی که برای ادامه تحصیل، کشور را ترک کرد؛ اما پس از اتمام تحصیل دوباره به ایران بازگشت و به کمک پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف  در زمینه مهاجرت ایرانیان به دیگر کشورها تحقیقات زیادی انجام داده است، می گوید:« 7 میلیارد و 580 میلیون جمعیت کل کره زمین است که از این جمعیت حدود 250 میلیون نفر مهاجر هستند، به این معنا که در خارج از موطن خود زندگی، تحصیل یا کار می کنند. یعنی از هر 30 نفر در دنیا یک مهاجر وجود دارد که این عدد 5 سال پیش، از هر  35 نفر بود  و با این روند 5 سال آینده از هر 20 نفر خواهد شد یعنی با روند رو به رشدی در زمینه مهاجرت در دنیا روبرو هستیم.»

وی تصریح می کند: «از 250 میلیون جمعیت مهاجر دنیا، حدود 85 میلیون نفر تحصیل کرده دانشگاهی هستند(یعنی از هر سه نفر یک نفر). طبق آمارهای رسمی بین المللی ایران یک میلیون مهاجر ثبت شده در منطقه کشورهای توسعه یافته دارد که 500 هزار نفر از این مهاجرین، تحصیل کردگان ایرانی هستند. بر اساس جمعیت مهاجرین کشور کمتر از 1 درصد جمعیت مهاجرین دنیا متعلق به ایران است و جمعیت تحصیل کرده های ایرانی مهاجر نیز کشور کمتر از نیم درصد جمعیت مهاجرین تحصیل کرده دنیا است.»

متاسفانه در سال‌های اخیر با یک فضای وهم آلود و پر از شایعه در خصوص فرار مغزها از ایران مواجه هستیم چرا که عده‌ای از افراد و سایت‌های خبری آمار دقیقی را درباره مهاجرت نخبگان ایرانی به خارج از کشور مطرح نمی‌کنند. حتما این شایعه را در خبرهای غیرمعتبر شنیده‌اید که مثلا می‌گویند سالانه بیش از 180 هزار نخبه، ایران را ترک می‌کنند.
اما با کمی تامل در می‌یابیم که آیا ما این تعداد نخبه در کشور داریم که سالانه 180 هزار نفرشان کشور را به قصد مهاجرت ترک کنند؟! متاسفانه هر فردی چنین آمارهایی را براساس برداشت‌های شخصی که به دست آورده بیان می‌کند.