پنجمین شماره ویژه‌نامه فناوری لیزر و فوتونیک، بهمن‌ماه سال جاری با همکاری ستاد توسعه فناوری‌های لیزر ، فوتونیک و ساختارهای میکرونی و ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان منتشر شد.

​به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، ستاد توسعه فناوری فوتونیک و ساختارهای میکرونی معاونت علمی، اقدام به انتشار پنجمین شماره ویژه‌نامه فناوری لیزر، با همکاری ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان کرده است، این ویژه‌نامه شامل 9 بخش با موضوعات و مطالب مختلف، در بهمن‌ماه سال 1396 در 84 صفحه به چاپ رسید. 

بر اساس این گزارش، در بخش نخست سخن اول نوشتاری با این عنوان که در عرصه دانش نور چراغی روشن خواهد شد مطرح شد. در بخش دوم این ویژه‌نامه سخنانی از خان‌زاده رئیس دانشکده علوم پایه دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان در زمینه فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در زمینه اپتیک و فوتونیک ، دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی ، رویدادهای علمی در دانشکده فیزیک در این زمینه، موانع و چالش‌ها،جایگاه ایران در این حوزه و چگونگی تولید ثروت آورده شده است.

منصور اسفندیاری بیات  مجری طرح ملی تحقیقاتی فناوری تسطیح لیزری اراضی زراعی، در خصوص  نحوه شکل‌گیری ایده تسطیح لیزری و کاربردها و مزیت‌های آن برای کشاورزان مطالبی را ارائه داده است.

بخش سوم این ویژه‌نامه گزارشی از یازدهمین کنگره لیزر در پزشکی ایران و اندیشه‌های نوین لیزر است، که با عنوان علوم اعصاب با نور روشن‌تر می‌شود، آورده شده است. همچنین  به بیان گزارشی درباره دومین کارگاه اپتوژنتیک که در دانشگاه شهید بهشتی برگزارشده است پرداخته و آن را رشته‌ای جدید و پرآتیه در حوزه لیزر پزشکی معرفی کرده است.

و اما بخش چهارم چشم‌انداز، به بازگشت زیبایی با طول‌موج طلایی به معرفی لیزرهای رنگینه ای برای درمان بیماری‌های پوستی پرداخته‌شده است. در این بخش از لیزر و رنگینه های برون‌زاد که به رنگینه های الی و فلووروفورهای چند فوتونی که در تصویربرداری‌های زیستی کاربرد دارند پرداخته‌شده است.

در قسمت سوم به ارتباطات نسل جدید بی‌سیم اپتیکی یا Li-Fi جایگزین Wi-Fi کانئن های برقراری ، جایگزینی کابل در کاربردهای صنعتی،امنیت و ارتباطات برد به برد مطالب جالب‌توجهی بیان‌شده است .در این قسمت به آشکارسازی امواج گرانشی با تداخل‌سنج لیزری که یکی از هیجان‌انگیزترین نتایج نظریه نسبیت عام انیشتین پرداخته‌شده است.

و اما بخش پنجم "از علم تا ثروت" این بخش به معرفی شرکت «فتح نور میهن» یکی از شرکت‌های فعال در زمینه لیزر و فوتونیک پرداخته است، همچنین یکی از شرکت‌های موفق و تأثیرگذار در بخش لیزر و فوتونیک به نام شرکت «هاماماتسو» و با عنوان نخبگان گمنام ، در خدمت نام‌آوران دانش و فناوری پرداخته‌شده است.

لیزرنیوز در بخش ششم این ویژه‌نامه آورده شده است، در این بخش اخبار به معرفی رویداد بزرگ فوتونیک غرب که هرساله در یک بخش کنفرانس و دو یخش کارگاهی و نمایشگاهی در سانفرانسیسکو برگزار می‌شود ، پرداخته‌شده است.

همچنین در این قسمت از لیزر نیوز به یافتن نوری تازه که حالت جدیدی از نور برای تحقیقات و کاربردهای بنیادی است اشاره‌ای شده است.

بخش هفتم پیشگامان، در قسمت پیشگامان لیزر ، لئون گلدمن یکی از پیشرویان این علم و فعالیت‌ها و دستاوردهای او معرفی‌شده است و همچنین  اشاراتی به ساخت لیزر پس از تحقیقات اولیه و نظریه‌های ابتدایی دارد.

و در آخر بخش هشتم راهنما  که به معرفی کتاب «کاربردهای شکل‌دهی پرتو لیزر» در بخش‌های مختلف و موارد استفاده پرداخته است.همچنین نرم‌افزار لومریکال، نرم‌افزاری دقیق و مطمئن برای محیط‌های شبیه‌سازی و نمایش ساختار در جهات مختلف معرفی‌شده است.

بخش نهم این ویژه‌نامه ماهنامه دانش بنیان، متعلق به مدرسه فناوری و  شکست نور است که توضیحاتی در مورد علت شکست نور، چگونگی سرعت موج و تغییرات آن، مقدار خم‌شدگی، عدسی‌ها و ضریب شکست نور در آن داده‌شده است.