پیام رسان تلگرام در توئیتی، دلیل اختلال پیش آمده در این شبکه را مشکل سخت افزاری اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، برخی از کاربران تلگرام در اروپا و منطقه خاورمیانه از عدم دسترسی به اپلیکیشن تلگرام خبر داده اند.

در همین راستا اپلیکیشن پیام رسان تلگرام در پیامی توئیتری اعلام کرد مشغول بررسی این مشکل است.   

دلیل این اختلال مشکلی سخت افزاری در این مناطق بوده است.