رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران گفت:بنا داریم با برگزاری استارتاپ هایی در حوزه آموزش الکترونیکی در سال آینده از آنها حمایت کنیم.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، عباس زارعی رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در خصوص اهمیت تقویت تکنولوژی های جدید گفت: رشد عمومی در تکنولوژی های جدید نیاز به ایجاد زیر ساخت در رشد افقی دارد.

وی اظهار کرد: در رشد افقی تکنولوژی یادگیری الکترونیکی، زیرساخت هایی باید وجود داشته باشند تا بتوان آن را به عنوان یک فناوری جدید به سمت پیشرفت هدایت کرد.

به گفته زارعی، البته که زیر ساخت ها به صورت یک زنجیره هستند و باید ایجاد شوند تا به توسعه تکنولوژی جدید کمک کنند؛ یادگیری الکترونیکی هم از این هدف به دور نیست.

وی با بیان اینکه برگزاری استارتاپ ها و  کنفرانس های مرتبط بی تاثیر در گسترش یادگیری الکترونیکی نخواهد بود، افزود: از این رو در صدد هستیم استارتاپ هایی را در سال آینده با موضوع یادگیری الکترونیکی برگزار کنیم.

 وی خاطر نشان کرد: افراد با هر سن و سال و مدرک تحصیلی می توانند برای شرکت در استارتاپ ها با پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ارتباط بگیرند زیرا در پارک، فضا برای این اقدام فراهم شده اسن.

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران عنوان کرد: برگزاری استارتاپ ها می تواند توسعه این تکنولوژی جدید که یادگیری الکترونیکی است تاثیر گذار باشد.

زارعی با بیان اینکه چنین برنامه های هدایتی زمینه رشد تیم های برتر را فراهم می کند، تاکید کرد: پارک علم و فناوری تا ۳ ماه از تیم های برتر برای به نتیجه رساندن طرح اولیه خود برنامه های حمایتی دارد و سپس آنها رابه سرمایه گذاران می سپارد.

در اختتامیه دوازدهمین کنفرانس یادگیری و یاددهی الکترونیکی ایران از دو  تیم برتر استارتاپی با موضوع « قلک » و « با بیمار» تقدیر شدند. همچنین در بخش جشنواره تولید محتوای الکترونیکی از ۳ آثار منتخب با موضوعات «دوستان ما »، «ستاره ایمنی من» و  «الفبای دیجیتال آراد کارت» مورد تقدیر قرار گرفتند.