یکی از فضانوردان ایستگاه فضایی بین المللی تصویری از شفق قطبی منتشر کرده که در آن هاله ای سبز رنگ هنگام طلوع خورشید قابل مشاهده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری،  به نقل از میل آنلاین، ریکی آرنولد یکی از فضانوردان حاضر در ایستگاه فضایی بین المللی تصویری زیبا از شفق قطبی اطراف زمین منتشر کرده است. این تصویر زیبا هاله ای سبز رنگ هنگام طلوع خورشید در نیم کره جنوبی نشان می دهد.

ناسا نیز پس از ایجاد تغییراتی در عکس نیز آن را منتشر کرد.

نورهای شمالی و جنوبی مناظری زیبا در جو زمین ایجاد می کنند که به نام شفق قطبی مشهور هستند.