مجموع تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به شرکت های دانش بنیان در سال ۹۶ معادل ۳۷ هزار و ۵۴۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال بوده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در اسفند ماه سال ۹۶ معادل ۴ هزار و ۸۱۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال تسهیلات به ۲۱۸ شرکت دانش بنیان به طور متوسط ۲۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال به هر شرکت از سوی شبکه بانکی پرداخت شده است.

بر اساس این گزارش، ۲ بانک با یک هزار و ۳۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون و ۹۶۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال بیشترین مبلغ پرداختی به شرکت های دانش بنیان را به خود اختصاص داده اند.