مرکز فن بازار ایران که در پارک فناوری پردیس معاونت علمی فعالیت دارد، طی یک فراخوان نیاز فناورانه، پیشنهادهایی را در زمینهٔ طراحی سامانه هوشمند مدیریت و نظارت بر خدمات مهندسین مشاور می‌پذیرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، پروژه‌های عمرانی با توجه به نحوه تأمین منابع مالی، روش اجرا یا نحوه پرداخت هزینه‌ها به روش‌های مختلفی قابل اجرا خواهد بود. یکی از این روش‌های معروف این پروژه‌ها روش سه عاملی (پیمانکار- مشاور- کارفرما) است که ابتدا کارفرما طراحی را توسط یک مجموعه خارجی به نام مشاور انجام می‌دهد و سپس مدارک مهندسی تایید شده جهت اجرا به پیمانکار واگذار می‌کند و خود مسئولیت تأمین منابع مالی را بر عهده دارد. 

در این روش نظارت بر نحوه تولید نقشه‌ها و مدارک مهندسی توسط مشاور مهندسی، نقش به سزایی در موفقیت پروژه‌ها دارد.فرآیندهای کسب‌وکار به مرور زمان توسعه می‌یابند و تغییر می‌کند. این تغییرات باعث می‌شود که فرآیندهای کسب‌وکار ناکارآمد به نظر برسند. 

تحلیل فرآیندهای کسب‌وکار منجر به تشخیص نقص‌ها و ناکارآمدی‌های موجود در آن‌ها می‌شود و تصحیح فرآیندها باعث می‌شود میزان هزینه آن‌ها کاهش یابد و میزان کیفیت نتایج حاصل از آن‌ها را نیز افزایش می‌دهد. فرآیند تولید نقشه‌ها و مدارک مهندسی در هر پروژه صنعتی و مخصوصاً صنعت ساختمان نقش به سزایی در کیفیت، زمان و هزینه این‌گونه از پروژه‌ها دارد.

در پروژه‌های این هلدینگ ساختمانی، تولید نقشه‌ها از طریق واگذاری کار به یک مشاور مهندسی به انجام می‌رسد. مشکلاتی که در مراحل مختلف این کار از جمله انتخاب مشاور مهندسی، نحوه نظارت بر تولید مدارک و ارزشیابی کار انجام ‌شده به وجود آمده باعث شده است تا هلدینگ به این نتیجه برسد که لازم است کلیه فرآیندهای انجام فاز مهندسی پروژه از ابتدا تا به پایان موردبررسی و تحلیل قرار گیرد و با استفاده از روش‌های تجربه‌شده سایر سازمان‌های موفق مشابه (Best Practices) بهترین فرآیندهای موردنیاز طراحی شود تا اطمینان لازم از کیفیت مطلوب تولید مدارک و زمان‌های برنامه‌ریزی بر اساس کیفیت تعریف‌شده حاصل شود.

عدم وجود سیستمی مکانیزه برای استقرار و پیاده‌سازی این فرآیندها هم از مسائلی بوده است که موفقیت این موضوع را با مشکل مواجه کرده است. حوزه تخصصی این طرح رایانه است.

 

شرح نیاز فناورانه:

یک هلدینگ بزرگ ساختمانی در نظر دارد با استفاده از خدمات یک مشاور مطلع، فرآیندها و دستورالعمل‌های نظارت بر کیفیت تولید مدارک مهندسی خود را بهبود دهد. اقدامات زیادی برای بهبود این شرایط تاکنون به انجام رسیده است. ازجمله این امور تهیه دستورالعمل‌های اجرایی، طراحی چک لیست‌های کنترلی و پیاده‌سازی این روش‌ها در پروژه‌های انجام‌شده است. 

عدم یکپارچگی این امور و همچنین کیفیت نامناسب مدارک و مشکلات در توزیع و تایید مدارک، این هلدینگ را بر این داشته است تا با استفاده از تجربه سایر سازمان‌های داخلی و خارجی و مقایسه روش‌های مطلوب (Benchmark) بهترین روش و فرآیند را برای این نیاز خود انتخاب و عملیاتی کند.

 مرکز فن بازار ملی ایران با همکاری شبکه خدمات نوآوری بومرنگ طی فراخوانی، پیشنهادهای حوزه « طراحی هوشمند مدیریت و نظارت بر خدمات مهندسین مشاور» را دریافت می کنند. مهلت ارسال پیشنهادها تا 22 اردیبهشت ماه 97 است.