نشریه نشنال جئوگرافیک تصاویری از ترکیب نفت و آب منتشر کرده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، به نقل از نشنال جئوگرافیک،  به گفته دانشمندان آب و نفت با یکدیگر مخلوط نمی شوند، اما این واقعیت ندارد. هرچند آب و نفت با یکدیگر قابل ترکیب نیستند اما با توجه به طیف وسیعی از فاکتورهای پیچیده از جمله دما، نوع محصول نفتی، میزان نمک و مقدار agitation، نفت با محیط اطراف خود ترکیب می شود. 

به هرحال این تصاویر هرکدام نشاندهنده یک پدیده علمی هستند. عکس یک امولسیون diluted bitumen در آب روان با رسوبات است.

عکس های ۲ و ۳ نیز امولسیون نفت خام معمولی در آب همراه رسوبات است. این تصاویر پیچیدگی رفتار آب و نفت را نشان می دهند.

 هنگامیکه محصول پلاستیکی نفتی وارد محیط زیست می شود،به  طور بنیادین به بخشی از اقیانوس مبدل می شود. و ذرات میکرو آن در بدن موجودات دریایی رسوب می کند. این میکروپلاستیک ها اکنون در بدن انسان نیز یافت می شوند و تحقیقاتی برای بررسی تاثیرات آن بر سلامت بدن در جریان است.

تصاویر مذکور در آزمایشگاه Healther Dettman  در Canmet ENERGY در آلبرتا ثبت شده است.