بررسی تفاوت‌های بین‌فرهنگی در عملکرد شناختی و مغزی بین ایرانیان و اروپایی‌ها عنوان پروژه‌ای است که توسط محققان دانشگاه تهران در حال انجام است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، رضا رستمی مجری طرح پژوهشی " بررسی تفاوت های بین فرهنگی در عملکرد شناختی و مغزی بین ایرانیان و اروپایی ها: یک مطالعه در زمینه نوروساینس فرهنگی" که از سوی ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی حمایت می شود درباره این طرح پژوهشی و اهمیت آن اظهار کرد: بانک اطلاعات امواج مغزی در امریکا است و در آن داده های نوار مغزی افراد به صورت نرمال جمع شده است. از این اطلاعات برای مقایسه امواج مغزی افراد استفاده می شود تا با اطلاعات امواج نرمال مشکل فرد مشخص شود. از این ابزار در کشور ما نیز استفاده می شود.

وی ادامه داد: اما این مسئله وجود دارد که آیا امواج مغزی ایرانیان همچون اروپایی‌ها و امریکایی ها است تا بتوانیم از بانک اطلاعاتی آنها استفاده کنیم. این موضوع مطرح می شود که شاید تفاوت های فرهنگی تفاوتی را در وضعیت امواج مغزی ایجاد کند. بنابراین در این طرح به دنبال این هستیم تا اگر تفاوتی وجود دارد آنها را شناسایی کنیم و بانک اطلاعاتی ویژه مردم کشور خودمان راه اندازی کنیم.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران همچنین بیان کرد: این طرح در مراحل پایانی است و نتایج اطلاعات گرد آوری شده تا امروز نشان می دهد در برخی امواج مغزی تفاوت هایی بین ایرانیان و اروپایی ها وجود دارد. به عنوان مثال در موج گاما که مربوط به اعمال عادی مغز است تفاوت های معناداری بین ایرانیان و سوییسی ها وجود داشت. بنابراین به طور کلی تفاوت هایی وجود دارد که ناشی از تفاوت های فرهنگی، نژاد و نوع تحصیلات است که در بروز ژن ها و عملکرد مغز نیز تاثیر دارد.

رستمی در بخش بعدی با اشاره به موضوع نوروساینس با رویکرد فرهنگی گفت: نوروساینس در حال حاضر بحث مورد توجه گرایش های مختلف علمی بوده به نحوی که 20 درصد تولید علم در کشورهای پیشرفته نیز در این حوزه است. یک چالش مهم در این حوزه این است که آیا دنیا دهکده جهانی است یا اینکه تفاوت های فرهنگی، جغرافیایی می تواند بر عملکرد مغز تاثیر گذارد. بنابراین به جا است که همانند جنبه های مختلف پزشکی که مباحث فرهنگی در نظر گرفته می شود در نوروساینس که خود مباحث اعتقادی و روانشناسی را مد نظر دارد به نوروساینس فرهنگی توجه شود تا شاهد کاربردی تر شدن علم نوروساینس برای کشور باشیم.