رییس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی برگزاری اجلاس سالیانه شورای جهانی پژوهش را راهی برای ارتباط با شبکه علمی جهانی دانست.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، اجلاس سالیانه شورای جهانی در شهر مسکو برگزار شد. در این اجلاس که به میزبانی بنیاد پژوهش های بنیادین روسیه (RFBR) و بنیاد ملی پژوهش کره (NRF) برگزار شد نمایندگان 65 بنیاد حامی پژوهش از 60 کشور جهان حضور یافته تا در خصوص دو موضوع داوری طرح های پژوهشی و دیپلماسی علمی با یکدیگر به تبادل نظر بپردازند. در این اجلاس نصرت الله ضرغام رییس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی به نمایندگی از ایران، رویکردهای صندوق در خصوص مسایل دیپلماسی علمی و داوری پژوهشی را تبیین کرد.

در این راستا رییس صندوق در خصوص برگزاری این اجلاس اظهار کرد: اساس فعالیت این شورا پرداختن به مسائل اساسی در حوزه پژوهش است تا با نگاهی به آینده نقد شرایط موجود را انجام دهد. از این طریق آشنایی با ظرفیت های علمی کشور انجام می شود و کمکی برای توسعه تعاملات بین المللی ایجاد خواهد شد چرا که برای توسعه فعالیت ها در این دیپلماسی علمی نیاز به افزایش این تعاملات وجود دارد.

ضرغام ادامه داد: این شورا علاوه بر اجلاس جهانی، سالیانه یکبار در قالب اجلاس منطقه ای تشکیل جلسه می دهد. اجلاس منطقه آسیا و اقیانوسیه GRC در سال 2018 در شهر تهران و به میزبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی  و با موضوعات اثر بخشی پژوهشی و دسترسی آزاد برگزار خواهد شد. وی برگزاری این اجلاس در ایران را راهی برای ارتباط با شبکه علمی جهانی است.

همچنین پیش از این اجلاس، نشستی با موضوع نقش همسایگان در پژوهش به میزبانی RFBR برگزار شد که در نتیجه آن مقرر شد کشورهای حاشیه دریای خزر برنامه های پژوهشی را در ارتباط با اولویت های این حوزه به صورت مشترک با یکدیگر تدوین و اجرا کنند.

شورای جهانی پژوهش سازمانی بین المللی متشکل از سران بنیادهای علمی دنیا است که توسط هیات مدیره و کمیته اجرایی اداره می شود و نماینده ایران نیز عضو کمیته اجرایی این شورا است.