ستاد هوایی معاونت علمی از تشکل‌های کارفرمایی و صادراتی شرکت‌های دانش‌بنیان فعال حوزه هوایی حمایت میکند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، منوچهر منطقی دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در خصوص حمایت های ستاد از شرکت های دانش بنیان، بیان کرد: با توجه به اینکه نقش شرکت های دانش بنیان در رونق اقتصادی بسیار پررنگ است، ستاد هوایی معاونت علمی از تشکل‌های کارفرمایی و صادراتی شرکت‌های دانش‌بنیان فعال حوزه هوایی حمایت همه جانبه می کند.

وی افزود: ایجاد بازار برای تولیدات شرکت های دانش بنیان هم یکی دیگر از اقداماتی است که در ستاد پیگیری شده است و تاکنون نتایج قابل قبولی در این زمینه داشته ایم.
به گفته منطقی، «ایجاد بازار ملی محصولات و خدمات، فناوری‌ها و نرم‌افزارهای هوایی» و «توسعه کسب‌وکار برای محصولات نیاز محور» نیز در همین راستا ادامه خواهد داشت.
وی همچنین عنوان کرد: در اقتصاد مقاومتی نقش شرکت ها بسیار پر رنگ و موثر دیده شده است و تمام ستاد های معاونت موظف به حمایت از آنها شده اند، در همین راستا، شرکت های دانش بنیان هوایی و هوانوردی از حمایت های مادی و معنوی ستاد برخوردار هستند.