گروهی از محققان انگلیسی در جریان بررسی‌های خود برای پی بردن به شدت تغییرات مخرب آب و هوایی به بررسی وضعیت موج های اقیانوس ها پرداخته و به نتایج تکان دهنده ای رسیده‌اند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، به نقل از انگجت، موج های اقیانوس ها نقش بسیار مهمی در جهت به دام انداختن دی اکسید کربن منتشر شده در جو کره زمین ایفا می کنند و حالا مشخص شده نقش این پدیده طبیعی وسیع تر و گسترده تر از حدی بوده که قبلا تصور می شد.

موج های بلند اقیانوس های مختلف که به سواحل کوبیده می شوند حباب های بزرگی از گاز دی اکسید کربن را که در عمق حداقل یک متری آب قرار دارند، جذب خود کرده وباعث می شوند این گاز در آب حل شده و در جو کره زمین ساطع نشود.

تحقیقات انجام شده توسط پژوهشگران در سال های اخیر نشان می دهد حجم دی اکسیدکربنی که توسط موج های اقیانوس جذب می شود روز به روز در حال افزایش است و همین امر ثابت می کند میزان تولید دی اکسید کربن بیشتر و بیشتر می شود.

در عین حال باید توجه داشت که ظرفیت موج های اقیانوس ها برای جذب دی اکسید کربن محدود است و لذا میزان دی اکسیدکربن موجود در عمق آب که جذب امواج نشده و وارد جو کره زمین می شود نیز در حال افزایش است. افزایش میزان دی اکسیدکربن در هوا می تواند منجر به اسیدی شدن اقیانوس ها شود که این امر هم حیات موجودات زیردریایی را تهدید می کند.