موسسه فناوری دهلی هند با هدف کمک به راه‌اندازی استارتاپ‌ها و کسب و کارهای دانش بنیان، برنامه‌ای طراحی کرده که در آن به دانشجویان دکتری اجازه می‌دهد پایان نامه دکتری خود را در قالب تاسیس یک شرکت استارتاپی انجام دهند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، به نقل از ستاد توسعه فرهنگ اقتصاد دانش بنیان، موسسه فناوری دهلی نو برای دانشجویان دکتری علاقه‌مند به ایجاد کسب و کار (درصورت داشتن طرح تایید شده)، امکان استقرار و استفاده از سرمایه گذاری خطرپذیر در یک مرکز رشد مجزا در موسسه را ارائه می‌کند. قطعا این مدل طراحی شده موتور محرکی برای اکوسیستم کسب و کار دانش بنیان در هند خواهد بود و به محققین اجازه می‌دهد تا با استفاده از سرمایه گذاری خطرپذیر کسب و کار خود را شکل دهند.

همچنین در این برنامه برای دانشجویان دکتری که یک کسب و کار دانش بنیان راه‌انداری کرده اند، حقوق ماهیانه ای با هدف کمک به راه اندازی کسب و کار در نظر گرفته شده است؛ به علاوه به این افراد «سرمایه اولیه»، «خدمات مربیگری رایگان»، «محل اقامت» و «دسترسی به آزمایشگاه‌های موسسه فناوری دهلی» نیز ارائه می شود.

در گزارش ستاد توسعه فرهنگ اقتصاد دانش بنیان آمده است که به گفته دکتر رامگوپال مدیر موسسه فناوری دهلی هند، «این طرح یک پلتفرم و زیرساخت مناسب برای ورود و کنترل تکنولوژی‌های جدید مانند بلاک‌چین و هوش مصنوعی به وسیله شرکت‌های نوپا خواهد بود و هدف اصلی این است که پایان نامه‌های دکتری دانشجویان خلاق موسسه به کسب و کار‌ دانش بنیان تبدیل شود.»

به اعتقاد رئیس موسسه، «در حال حاضر حدود 25 هزار محقق در حال انجام پایان نامه دکتری خود در دانشگاه‌های صنعتی و با بودجه دولت هند هستند که بخشی از آنها تحصیل خود را در موسسه فناوری دهلی ادامه می دهند. این موسسه به آنها اجازه می‌دهد از امکان سرمایه گذاری خطرپذیر شخصی خود در مرکز رشد ایجاد شده در موسسه بهره‌مند شوند.»

به استناد گزارش ستاد توسعه فرهنگ اقتصاد دانش بنیان، بر اساس این طرح، به این دانشجویان دستمزدی معادل با حقوق معمول در صنعت هند به صورت ماهیانه پرداخت می‌شود تا بتوانند در راه اندازی کسب و کار دانش بنیان خود موفق باشند. همچنین موسسه به آنها کمک می‌کند با منابع مالی سرمایه گذاری‌های خطر پذیر موجود ارتباط برقرار کنند تا درصورت نیاز به توسعه فعالیت شرکت و بازار خود، منابع مالی بیشتری را از این طریق تامین کنند.

در حال حاضر علاوه بر مرکز رشد موسسه، دو مرکز رشد دیگر نیز توسط موسسه فناوری دهلی هند در مناطق سونپات و هاریانا با هدف ارائه خدمات مالی و مشاوره‌ای به حدود سالیانه 50 شرکت نوپا درحال تاسیس است.