هورمون درمانی عوارض مختلفی دارد بنابراین محققان کشور به دنبال راهی هستند تا مردم با صرف هزینه‌ای کم به درمان بیماری بپردازند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، قرص "سوی منوپز" به عنوان یک فیتواستروژن جایگزین هورمون درمانی اکنون در داروخانه های کشور موجود است و با قیمت بالا به فروش می رسد. این  قرص توسط پزشکان متخصص به عنوان جایگزینی برای قرص های شیمیایی جلوگیری از بروز علائم یائسگی تجویز می شود. امروزه ترکیبات ایزوفلاون ها در سویا به منظور جبران کمبود هورمون استروژن در زنان در دوران یائسگی استفاده می شود و جایگزین هورمون درمانی با استروژن شده اند. استفاده از فیتواستروژن ها در سویا به جای استفاده از هورمون درمانی باعث برطرف کردن علائم یائسگی و دیگر بیماری های مربوط به کمبود هورمون استروژن و کاهش ریسک سرطان های وابسته به استروژن می شود این در حالی است که استفاده از روش های هورمون درمانی ریسک بروز سرطان های وابسته به استروژن را افزایش می دهد.

در این راستا طرحی توسط محققان کشور در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران- پژوهشکده فناوری های شیمیایی  و با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی انجام شد. " ساخت قرص سوی منوپز از عصاره غنی از فیتواستروژن  استخراج شده از دانه سویا" عنوان این طرح است. این طرح برای ارائه دانش فنی در جهت تامین داخلی قرص سوی منوپز است.

تمرکز این طرح فرمولاسیون کردن و ساخت قرص سوی مناپوز پس از به دست آوردن مواد اولیه از سویا شامل سه ایزوفلاون شامل دایدزین، گلایسیتین و جینیستئین است. بنابراین در آن ابتدا به استخراج، خالص سازی، بررسی کمی و کیفی فیتواستروژن های موجود دردانه سویا پرداخته شد. همچنین در این طرح به منظور به دست آوردن بالاترین درصد استخراج به بهینه سازی پارامترهای موثر در استخراج، روش استخراج، زمان، دما، نسبت حلال به مواد جامد بهینه سازی شد. در فرایند هیدرولیز نیز سه پارامتر مهم غلظت اسید، زمان و دمای هیدرولیز بررسی شد. در مرحله کریستالیزه کردن نیز دما، زمان و نسبت الکل به آب بررسی شد. تمام این بررسی ها و بهینه سازی ها برای دست یافتن به بیشتر راندمان و بازدهی برای بدست آوردن ماده اولیه مورد نیاز از سویا است. ساخت و فرمولاسیون قرص سوی منوپز از عصاره غنی از فیتواستروژن ها که از در دانه سویا بدست می آید هدف اصلی این طرح است.