نخستین سمپوزیوم «اختلالات عضله، سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی» با همکاری ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی 31 خرداد ماه برگزار می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، نخستین سمپوزیوم «اختلالات عضله، سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی» با همکاری ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی معاونت، انجمن طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران و بیمارستان شهید مدرس تاریخ 31 خرداد ماه 1397 در بیمارستان شهید مدرس برگزار می‌شود. لازم به ذکر است که این سمپوزیوم از حداکثر امتیاز بازآموزی برخوردار است.

محورهای سمپوزیوم «اختلالات عضله، سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی» ژن‌درمانی و آنزیم‌درمانی؛ مهندسی  بافت  و پزشکی  بازساختی  در ترمیم عضله؛ سلول‌های بنیادی و چالش‌های سلول درمانی؛ روش‌های تشخیصی نوین و الکترودیاگنوز؛ اخلاق پزشکی و استفاده از سلول‌های بنیادی؛  راهنماهای بالینی نوین توانبخشی است.

نخستین سمپوزیوم «اختلالات عضله، سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی» با همکاری ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی 31 خرداد ماه برگزار می‌شود.