به تازگی فسیلی نیم میلیارد ساله متعلق به جانوری بالن شکل و عجیب در چین کشف شده است.

 به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، به نقل از دیلی میل، فسیل یک جانور دریایی عجیب با بدن بزرگ شبیه بالن در چین کشف شده است. گروهی از محققان دانشگاه لایسستر، دانشگاه اکسفورد و دانشگاه یونان در چین این کشف را انجام داده اند.

این فسیل که نیم میلیارد سال از عمر آن می گذرد به یک گروه ناشناخته از جانوران به نام chancelloriid ها تعلق دارد. دانشمندان هنوز نمی دانند جایگاه این حیوان باستانی در حیات کجاست.

به گفته محققانchancelloriid ها، حیواناتی لوله مانند با بدنی دارای برجستگی های ریز هستند که در عصر کامبرین به وجود آمدند و خیلی زود منقرض شدند. این گروه تاحدودی شبیه اسفنج ها هستند اما بسیاری از دانشمندان شباهت های آنان را سطحی می دانند.

به هرحال با توجه به الگوی رشد بدنی فسیل جدید به نظر می رسد این حیوان باستانی در حقیقت رابطه نزدیکی با خانواده اسفنج ها دارد. گونه جدید به دلیل ظاهر گوشتالودش Allonnia nuda نام گرفته است. فسیل مذکور در ایالت یونان چین کشف شده است.

طول فسیل مذکور حدود ۵۰ سانتی متر یا بیشتر است و روی بدن آن چند برجستگی وجود دارد.