موفق شدند ارگانوئید های ماهیچه‌های مختص بیماران را با استفاده از سلول‌های بنیادی در آزمایشگاه تولید کنند. این عضلات مصنوعی دارای مشخصه‌هایی مانند عضلات فرد بیمار هستند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، محققان کالج دانشگاهی لندن نشان دادند که ماهیچه مصنوعی مشتق از سلول‌های بنیادی انسانی می‌توانند مسیر ایجاد درمان‌های جدید برای بیماری‌های عضلانی را هموار سازند. در این مطالعه، پژوهشگران یافتند که ماهیچه مصنوعی سه بعدی می‌توانند از سلول‌های بنیادی سالم و سلول‌های بنیادی مشتق از بیماران دیستروفی عضلانی تولید شوند.

مهم‌تر این‌که ماهیچه‌های مصنوعی می‌توانند به خوبی و به‌درستی بیماری‌های عضلانی ژنتیکی جدید را مدل‌سازی کنند و این امر به آن‌ها اجازه می‌دهد که انواع مختلف درمان‌ها را روی سلول‌های انسانی تست کنند. این دستاورد می‌تواند زمینه را برای ایجاد درمان‌های شخصی و فردی فراهم سازد.

پژوهشگران ارگانوئید های ماهیچه‌های مختص بیماران را در آزمایشگاه تولید کردند و یافتند که این عضلات مصنوعی دارای مشخصه‌هایی مانند عضلات فرد بیمار هستند. محققین سلول‌های پوستی بیماران را گرفته و آن‌ها را به سلول‌های بنیادی پرتوان القایی (iPSCs) تبدیل کردند که توانایی تکثیر نامحدود در شرایط آزمایشگاهی را دارند و می‌توانند به سلول‌های ماهیچه‌ای، سلول‌های عروق خونی و سلول‌های عصبی حرکتی نیز تبدیل شوند.

 این سلول‌ها می‌توانند تکوین درمان‌های جدید برای اشکال لاعلاج و مختلف دیستروفی عضلانی را تسهیل کنند. پژوهشگران در تلاش هستند تا با فراهم آوردن شرایط مناسب، عملکرد این ارگانوئید ها را هر چه بیشتر مشابه با نمونه‌های بیمار کنند.

در همین راستا ستاد توسعه فناوری‌های سلول‌های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، به‌منظور رشد هرچه بیشتر سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی در ایران فعالیت دارد.