محققان کشور در دانشگاه اصفهان برای درمان اختلال نقص توجه کودکان بیش فعال اقدام به ساخت واسط مغز و رایانه مبتنی بر بازی کامپیوتری جدی کردند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، علی روستازاده از همکاران طرح پژوهشی " ساخت یک واسط مغز و رایانه مبتنی بر بازی کامپیوتری جدی برای درمان اختلال نقص توجه" که در دانشگاه اصفهان و با حمایت ستاد توسعه فناوری
درباره این طرح پژوهشی اظهار کرد: ساخت این واسط مغز و رایانه انجام شده است و نحوه عملکرد آن نیز به این صورت است که الکترودهای خشک آن روی سطح پوست سر قرار می گیرد پس از آن سیگنال های الکتریکی فرد توسط سیستم ثبت و پردازش می شود. با این اطلاعات می توان میزان سطح توجه فرد را نیز استخراج کرد و با استفاده از میزان سطح توجه برای کنترل یک بازی کامپیوتری استفاده کنیم.

روستازاده ادامه داد: در واقع بالا نگه داشتن سطح توجه در کودکان بیش فعال در قالب یک بازی کامپیوتری اتفاقی است که رخ می دهد. بازی های کامپیوتری روی افراد بیش فعال تاثیر بیشتری دارند و زمانی که صرف انجام این بازی ها می شود سطح تمرکز و توجه این افراد بالاتر است.

به گفته وی، هدف از ساخت این بازی تنها سرگرمی نیست، این واسط مغز و رایانه و بازی ساخته شده و تست نیز روی دانشجویان سالم با موفقیت انجام شده است. انجام تست ها نشان داد که در طول جلسات سطح توجه روند افزایشی داشته و پتانسیل پیاده سازی روی کودکان بیش فعال را دارد. همچنین در این پژوهش مطالعات سیستم های تجاریسازی که با این هدف در دنیا کاربرد داشته انجام شد. در ادامه این پژوهش قصد ترکیب انجام تست های شناختی را داریم.