سومین سمپوزیوم پیوند سلول‌های بنیادی و کاربرد آن در بیماری‌های ریوی با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی معاونت علمی برگزار می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، در زمینه کاربرد پیوند سلول‌های بنیادی در بیماری‌های ریوی تحقیقات بسیاری انجام شده اما به دلیل حساس بودن عضو ریه نسبت به سایر اعضای بدن، در حال حاضر نمونه‌های حیوانی بررسی شده و برای مدل‌های انسانی راه طولانی در پیش است.

در همین راستا سومین سمپوزیوم پیوند سلول‌های بنیادی و کاربرد آن در بیماری‌های ریوی، با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی معاونت علمی، 4 مردادماه 1397 در مرکز طبی کودکان برگزار می‌شود.

محورهای این سمپوزیوم پیوند سلول‌های بنیادی در فیبروز ریه، افزایش فشار ریوی؛ پیوند سلول‌های بنیادی در بیماری‌های التهابی ریه؛ کاربرد سلول‌های بنیادی در بیماری‌های صعب‌العلاج ریه کودکان؛ کاربرد سلول‌های بنیادی در سیستیک فیبروزیس؛ چالش‌های استفاده از سلول های بنیادی در بیماری‌های ریوی؛ مراقبت‌های لازم پس از پیوند سلول‌های بنیادی در بیماری‌های ریوی؛ جایگاه استفاده از سلول‌های بنیادی در عفونت‌های مقاوم ریه کودکان و همچنین اخلاق در پیوند سلول‌های بنیادی است.

دبیر اجرایی سومین سمپوزیوم پیوند سلول‌های بنیادی و کاربرد آن در بیماری‌های ریوی  بیان کرد: رشته ریه اطفال رشته جوانی است و قدمتی 8 ساله در ایران دارد و تحقیقاتی نیز در این زمینه انجام شده است. استفاده از تجربیات متخصصین این رشته و بررسی چالش‌های بیماری‌های ریوی و سلول‌های بنیادی از اهداف برگزاری این سمپوزیوم برشمرده می‌شود.

سمپوزیوم پیوند سلول‌های بنیادی و کاربرد آن در بیماری‌های ریوی یک سمپوزیوم یک روزه دارای 5 امتیاز بازآموزی می است که  با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی معاونت علمی برگزار می‌شود.