مرکز ملی فضایی معاونت علمی یکی از اهداف سال جاری خود را به کارگیری فناوری‌های فضایی برای توسعه اقتصادی کشور توسط شرکت‌های دانش‌بنیان قرار داده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، مرکز ملی فضایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با توجه به فعالیت سازمان فضایی در طراحی و ساخت ماهواره، تمرکز خود را بر روی به کارگیری فناوری‌های فضایی برای توسعه اقتصادی کشور توسط شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه خدمات فناوری های فضایی معطوف کرده است و در سال جاری این مهم را پیگیری خواهد کرد.

از فناوری های فضایی بیش از 70 کشور جهان در جهت توسعه اقتصادی و در محورهای مدیریت منابع آب، خاک وجنگل ها، کشف معادن و میزان ذخایر آن، مدیریت کشاورزی کشور برای کشت بهینه و مدیریت مصرف آب، نظارت بحران سیل، آتش سوزی جنگل ها و غیره، ترافیک و کاهش تلفات جاده ای و غیره استفاده می کنند.

همچنین معاونت علمی در حوزه فضایی نقش سیاستگذاری، هماهنگی و برنامه ریزی و نظارت بین کل نهادها، سازمان ها و دستگاه های فعال در این زمینه را دارد و در بخش توسعه طراحی و ساخت ماهواره های کوچک در شرکت های دانش بنیان خصوصی نیز فعالیت می کند.