مجموعه متشکل از اطلاعات، ابزارها و تکنیک‌هایی که از علم و تجربه عملی نشأت‌گرفته‌اند و در توسعه، طراحی، تولید و به‌کارگیری محصولات، فرایندها، سیستم‌ها و خدمات مورداستفاده قرار می‌گیرند را می‌توان تعریفی از فناوری در محور نرم‌افزارها نامید.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، شناخت نرم‌افزارهای طراحی و مدل‌سازی و رسیدن به دانش و مهارت نرم‌افزاری که توسط آن بتوان به یک طراحی ویژه در تمام فناوری‌های موجود در حوزه دریا دست‌یافت، یکی از اهداف بررسی محور نرم‌افزارها خواهد بود. به‌عنوان‌مثال در حوزه نظامی، طراحی شناور تندرو که بیشترین سرعت، کمترین مقاومت و قابلیت دریا مانی و مانور دهی بسیار بالا در امواج را داشته باشد، می‌تواند مثالی در این زمینه باشد.
هرچند افزایش سرعت با انتخاب سیستم رانش مناسب تا حدودی ارضا خواهد شد، اما رسیدن به دانش طراحی که توسط آن بتوان یک طراحی ویژه‌ای برای شناورهای تندرو در نظر گرفت یکی از اهداف بررسی این محور خواهد بود.
امروزه نرم‌افزارهای تخصصی نقش قابل‌توجهی را در تسریع بخشیدن به محاسبات مهندسی، بر عهده‌دارند. به‌منظور حصول شناخت بیشتر فناوری‌های محور نرم‌افزارها، فناوری‌هایی که در نرم‌افزارهای حوزه دریا وجود دارند به سه بخش شامل مجموعه نرم‌افزارهای شناور، سازه‌های دریایی و کاربردهای دریایی دسته‌بندی‌شده‌اند.
بر اساس این گزارش؛ موضوع نرم‌افزارهای دریایی در کتاب " نقشه راه فناوری‌های دریایی" مطرح‌شده است. این کتاب توسط ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی معاونت علمی منتشر شده است.