یک شرکت روس بزرگترین پرینتر سه بعدی ساختمانی جهان را ابداع کرده که می تواند یک سازه ٦ طبقه را پرینت بگیرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، به نقل از نیواطلس، یک شرکت روس بزرگترین پرینتر سه بعدی ساختمان سازی جهان را ساخت.

این پرینتر می تواند کل یک ساختمان ۶ طبقه را خیلی سریع پرینت بگیرد.  پرینتر S-۵۰۰  توسط شرکت AMT-SEPTSAVIA  در روسیه ساخته شده است.

 این پرینتر می تواند سازه ای در ابعاد ۱۱.۵ در ۱۱ در ۱۵ متر را پرینت بگیرد. به گفته سازندگان پرینتر  ارتفاع(اندازه آخر) را می توان تا ۸۰ متر نیز افزود.

بامحاسبه ای ساده می توان دریافت پرینتر S-۵۰۰ می تواند یک ساختمان ۲۶ طبقه را پرینت بگیرد.

با وجود آنکه این پرینتر قادر به ساخت سازه ای در این مقیاس است، نمی توان لزوما ادعا کرد ساختمان حاصل بی نقص خواهد بود.

این پرینتر می تواند با نرخ ۲.۵ متر مربع سیمان در ساعت پرینت بگیرد.

نخستین پرینتر درسال جاری بارگیری می شود.