محققان دقیق ترین نشانه های حیات میکروبی در خشکی را در منطقه ای از آفریقای جنوبی کشف کرده اند. این نشانه بقایای فسیلی به قدمت ۳.۲۲ میلیارد سال قبل است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، به نقل از ساینس، دانشمندان قدیمی ترین نشانه های تعیین کننده از حیات روی زمین را یافته اند.

این نشانه، بقایای فسیلی یک حیات میکروبی با قدمت ۳.۲۲ میلیارد سال  در کمربند Barberton Greenstone واقع در آفریقای جنوبی  است.تا به امروز دانشمندان تصور می کردند ارگانیسم های اولیه ۲.۷ میلیارد سال قبل از اقیانوس ها به نخستین ابرقاره جهان منتقل شده اند. زیرا  در آن زمان اقیانوس  بخش اعظم سیاره خاکی را پوشانده بود.اما آخرین شواهد کشف شده ۵۰۰ میلیون سال قبل از این تاریخ است.

سه میلیارد سال قبل زمین مملو از آب و اتمسفر آن غنی از متان بود. در نتیجه باکتری هایی که از اکسیژن تغذیه می کرد، در نزدیکی دریچه های ریزی تجمع می کردند که در کف اقیانوس وجود دارد. هنگامیکه خشکی در زمین ظهور کرد، بخش هایی از بستر دریا نیز به سمت سطح زمین رانده شد.

نخستین ابرقاره که Kenorland نام گرفته تا ۲.۷ میلیارد سال قبل به طور کامل تشکیل نشده بود و کارشناسان پیش از این معتقدند بودند نخستین میکروب های ساکن خشکی به این زمان تعلق دارند. همچنین نمونه هایی از ارگانیسم های آغازین که به ۲.۷ میلیارد سال قبل تعلق دارد در منطقه ای متفاوت در کمربندBarberton Greenstone آفریقای جنوبی کشف شده بود.

این درحالی است که تحقیقی که سال گذشته انجام شده نشان می دهد میکروب های کشف شده روی آتشفشان ۳.۵ میلیارد ساله در منطقه Pilbara غرب استرالیا نیز احتمالا در خشکی می زیسته اند. این شواهد شامل حباب هایی است که در یک مایع میکروبی چسبناک و لایه هایی از صخره رسوبی (که به وسیله میکروارگانیسم های باستانی به وجود آمده اند) گیر افتاده اند. با این وجود یافته ها کامل نبود.

به هرحال تحقیق جدید توسط دانشمندان به رهبری مارتین هامون از انستیتو مطالعات دریایی اروپا انجام شده است. آنها توانسته اند نخستین نشانه های تعیین کننده حیات را کشف کرده بودند.تحقیق آنها نشان دهنده قدیمی ترین و کم ابهام ترین نشانه های حیات روی خشکی در ۳.۲ میلیارد قبل است. محققان در این تحقیق صخره های رسوبی را بررسی کردند که نشانه هایی از باکتری و نوعی آرکایا به نام «مت های میکروبی فسیل شده» را یافتند. آنها معتقدند این صخره های رسوبی زمانی بخشی از رودخانه باستانی دلتا بوده اند.

دانشمندان با تحلیل ایزوتوپ های طبیعی کربن و نیتروژن در نمونه های صخره به این نتیجه رسیدند. این نمونه ها با نمونه های دریایی تفاوت داشند. به این ترتیب میکروب ها متابولیسمی متفاوت برای زندگی در خشکی داشته اند.