یکی از اهداف تعیین شده در کارگروه صنعت و ساخت تجهیزات زیست فناوری ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی تهیه بانک استانداردهای تجهیزات زیست‌فناوری است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، کارگروه صنعت و ساخت تجهیزات زیست فناوری ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ذیل گروه تولید،تجاری سازی و بازار ستاد تشکیل شده است و اهداف مختلفی برای این کارگروه تعریف شده است.

یکی از اهداف تعیین شده در این کارگروه که امسال نیز به صورت جدی پیگیری می شود، تهیه بانک استانداردهای تجهیزات زیست فناوری و تهیه برخی از استانداردهای پرکاربرد است که در اختیار شرکت های مربوطه قرار داده خواهد شد.

همچنین پایش بازار تجهیزات زیست فناوری در داخل کشور، مطالعات بازار تجهیزات زیست فناوری به منظور شناسایی اولویت ها، برگزاری کارگاه‌ها و هم اندیشی های متعدد برای رفع مشکلات سازندگان و تحقیق در مورد جزئیات دستگاههای پیشرفته در حوزه زیست فناوری به منظور بومی سازی آنها از دیگر اهداف تعیین شده برای این کارگروه است و در سال جاری به صورت جدی پیگیری می شود.