رییس مرکز ملی فضایی معاونت علمی گفت: صنعت فضا یکی از دستاوردهای بعد از انقلاب است که از دهه 70 و با سرعت خیلی زیادی دانشمندان کشور وارد این حوزه شدند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، رییس مرکز ملی فضایی معاونت علمی گفت: صنعت فضا یکی از دستاوردهای بعد از انقلاب است که از دهه 70 و با سرعت خیلی زیادی دانشمندان کشور وارد این حوزه شدند.به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، منوچهر منطقی رییس مرکز ملی فضایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در خصوص رشد دستاوردهای فضایی کشور، بیان کرد: در مقالات علمی‌ای که در دنیا منتشر شده است، ایران سریع‌ترین رشد فضایی را برای ساخت و پرتاب ماهواره داشته است.

وی افزود: در دنیا بخش فضایی را در فیلد فناوری‌های پیشرفته دسته‌بندی می‌کنند که دسترسی به آن هم بسیار سخت است. اگر کشوری به فناوری های فضایی دست یابد دستاوردهای اقتصادی زیادی خواهد داشت.

به گفته منطقی، دانشمندان کشور روی دستاوردهایی از حوزه فضایی برنامه‌ریزی می‌کنند که هم بتوانند این دستاوردها را پیشرفته‌تر کنند و هم این که آنها را در اقتصاد کشور پیاده‌سازی کنند.