کنترل شرایط استرس زا در جامعه بویژه در خانواده نقش بسزایی در پیشگیری از بروز رفتارهای پر خطر مانند سیگار کشیدن دارد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، محققان در آزمایشگاه علوم اعصاب دانشکده زیست شناسی دانشگاه تهران در قالب طرحی پژوهشی اثرات استرس در موش ها را بررسی کردند. در این طرح که با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی انجام شد نتایج نشان می دهد تمایل به مصرف دخانیات با قرار گرفتن در معرض استرس افزایش می یابد. این استرس القا شده توسط عوامل استرس زا منجر به مختل شدن عملکرد طبیعی بدن شده و با  رها سازی هورمون¬های استرس، شرایط بروز انواع بیماری ها در بدن را فراهم می کند.

همچنین عملکرد نورون ها نیز با ایجاد استرس تغییر می کند که این تغییر عملکرد در سلول های عصبی مغز میزان رهاسازی مواد شیمیایی را در نواحی مختلف مغزی تحت تاثیر قرار می دهد. بر اساس این گزارش استرس اثرات مخرب نیکوتین بر مغز را تشدید کند و این اثرات بشدت عملکرد مغز را تحت تاثیر قرار می دهند و از آنجایی که در تحقیق حاضر تغییرات وسیعی از پروتئین های مهم بویژه فاکتورهای نسخه برداری از ژن که در بروز اثرات استرس و پاداش در نواحی مختلف مغزی دخالت دارند، می توان چنین نتیجه گرفت که اثرات بصورت پایدار عملکرد مغز را تغییر می دهند.

محققان معتقدند اگرچه این مطالعه بر روی حیوانات آزمایشگاهی انجام شد، اما نتایج آن قابل تعمیم به انسان است و  می گویند کنترل شرایط استرس زا در جامعه بویژه در خانواده  نقش بسزایی در پیشگیری از بروز رفتارهای پر خطر مانند سیگار کشیدن دارد. تحقیقات نشان می دهد که دوران نوجوانی همراه با بلوغ یکی از بحرانی ترین دوره های زندگی هر فرد است که می تواند با شروع مصرف سیگار همزمان شود و استفاده از تنباکو و ورود ماده موثر آن یعنی نیکوتین به بدن در سنین پایین تر،  ریسک بالایی برای القا وابستگی به مواد را ایجاد می کند.