کارگروه صنعت ساخت تجهیزات ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی یکی از اهداف خود را پایش بازار تجهیزات زیست‌فناوری در داخل کشور قرار داده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، کارگروه صنعت ساخت تجهیزات ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با هدف بررسی مشکلات و ارائه راهکارهای عملی برای رفع مشکلات شرکتهای فعال در زمینه ساخت تجهیزات زیست فناوری  و کمک به ارتقا شرکتها تشکیل شده است و بر مبنای همین هدف، پایش بازار تجهیزات زیست‌فناوری در داخل کشور را در اولویت اقدامات خود قرار داده است.

از جمله اقداماتی که در این کارگروه تعیین شده و در سال های پیش پیگیری شده و در سال جاری نیز با اولویت بیشتری دنبال خواهد شد، تهیه بانک استانداردهای تجهیزات زیست فناوری، تهیه برخی از استانداردهای پرکاربرد و پایش بازار تجهیزات زیست فناوری در داخل کشور است.

کارگروه صنعت ساخت تجهیزات ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی، به صورت مستمر بازار تجهیزات زیست فناوری دنیا را به منظور شناسایی اولویت ها مطالعه و رصد می کند تا از دستاوردهای این حوزه برای توسعه بازار داخلی بهره بگیرد.