کارگروه واکسن ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی به دنبال تحقق افزایش تولید ناخالص داخلی با کمک توسعه فناوری های واکسن در کشور است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، کارگروه واکسن ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با هدف حمایت از شرکت های دانش بنیان در زمینه تولید واکسن های انسانی، دام، طیور و آبزیان تشکیل شده و اهداف کلان زیادی برای این کارگروه تعیین شده است که افزایش تولید ناخالص داخلی یکی از این اهداف کلان است. 

کارگروه واکسن ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی در سال جاری و بر اساس ماموریت های تعیین شده در این کارگروه، در پی خلق ثروت و افزایش تولید ناخالص داخلی به کمک فناوری های واکسن است که این هدف تاثیر زیادی در توسعه و شکوفایی اقتصادی کشور دارد.

همچنین ارتقا سلامت و امید به زندگی با توسعه فناوری واکسن در کشور نیز از اهدافی است که کارگروه واکسن ستاد در سال جاری با قدرت بیشتری پیگیری خواهد کرد.