فراخوان نوپاهای همگرا فرصتی را برای استارتاپ‌های این حوزه فراهم کرده تا با شرکت در دوره‌های پیش شتابدهی آمادگی خود برای جذب سرمایه گذار و حضور در بازار را سرعت بخشند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری،  مرکز راهبردی فناوری های همگرا معاونت علمی فراخوانی با عنوان " نوپاهای فناوری های همگرا " منتشر کرد تا به واسطه آن حمایت از کسب و کارهای نوپا سرعت بگیرد. البته شناسایی استارتاپ های فعال در حوزه فناوری های همگرا و معرفی آنها به شتابدهنده ها و مراکز حامی توسعه محصول و به هم رسانی فناوران، سرمایه گذاران و توسعه دهندگان کسب و کار به منظور تجاری‌سازی محصولات نوآورانه  نیز از جمله اهدافی است که در این فراخوان دنبال می شود.
استارتاپ های حوزه همگرا تا پایان مردادماه سال جاری برای ارسال طرح و ایده خود مهلت دارند از سویی استارتاپ هایی که تا کنون طرح و ایده خود را ارسال کرده اند و داوری طرح آنها انجام شده فرصتی برای آنها فراهم است تا در دوره پیش شتابدهی شرکت داده شوند. در این دوره 12 جلسه ای این استارتاپ‌های نو پا با حضور ا اساتید جوان که تازه از اروپا بازگشته اند و پتانسیل بالایی در این حوزه دارند با شیوه های توسعه بازار محصول خود آشنا می شوند. چرا که این افراد خود این دوره ها را گذرانده اند و دارای استارتاپ هستند.
بر اساس این گزارش، در نخستین دوره پیش شتابدهی استارتاپ های حوزه همگرا 13 تیم حضور دارند تا مدل کسب و کار خود را گسترش دهند. در این دوره ها استارتاپ ها برای ارائه مدل خود با شیوه ای مناسب به سرمایه گذاران آشنا می شوند و اصول تحلیل محصول خود را می آموزند تا بازار خود را بیابند. تمامی استارتاپ های حاضر در این دوره "های تک" بوده که حوزه های مرتبط با فناوری های همگرا و تلاقی فناوری های شناختی زیستی نانو و ارتباطات ار شامل می شود.
فراخوان نوپاهای فناوری های همگرا از اواسط اردیبهشت ماه امسال، توسط مرکز راهبردی فناوری های همگرای معاونت علمی و با حمایت  ستاد فرهنگ‌سازی اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی منتشر شد. در این فراخوان شتابدهنده ها، مراکز نوآوری و صندوق های سرمایه گذاری به عنوان حامیان توسعه  فناوری حضور دارند.