با کمک بزرگترین پرینتر سه بعدی جهان یک سربازخانه موقت ۴۶ متری در کمتر از ۲ روز ساخته شده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، به نقل از نیواطلس، به نظر می رسد ساخت و ساز با پرینتر سه بعدی برای ارتش نیز کمک حال باشد. این فناوری نوظهور قابل حمل و ارزان است و اگر سربازان بتوانند در مدت زمان کوتاه تر به سربازخانه های موقت ایمن دسترسی یابند، راحت تر زنده می مانند.

سازمان MCSC با توجه به این موضوع، در این اواخر یک نمونه از سربازخانه های سیمانی را در کمتر از ۲ روز ساخته است.این سربازخانه با بزرگترین پرینتر سه بعدی جهان ساخته شده است.

تیم Additove Manufacturing  سازمان MSCS  با همکاری I Marin Expeditionary Force سربازخانه موقت را در مرکز تحقیقات و توسعه مهندسی  ارتش در ایلینوی ساخته اند.

از این پرینتر سه بعدی برای ساخت یک سربازخانه موقت در ابعاد ۴۶ متر مربع در ۴۰ ساعت استفاده شد. این درحالی است که به طور معمول ساخت چنین سازه ای از چوب با کمک ۱۰ سرباز و طی ۵ روز انجام می شود.

محققان فعالیت خود را با یک مدل رایانه ای و پرینتر سه بعدی آغاز کردند. برای ساخت سربازخانه موقت، سیمان از دماغه پرینتر سه بعدی بیرون آمده و دیوارها را ساخت. هنوز مشخص نیست سقف، پنجره ها و درها چطور اضافه می شوند اما پیش بینی می شود این بخش ها به طور دستی ساخته و آماده می شوند.

ارتش آمریکا اکنون مشغول انجام تحقیقات بیشتری است تا این فناوری را در میدان جنگ به کار گیرد و فرایند ساخت را بهبود دهد.