فوتودیود ابزاری است که معمولاً به منظور اندازه‌گیری پهنای زمانی و نرخ تکرار لیزرهای پالسی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، پس از طراحی و ساخت دستگاه لیزر، مشخصه یابی و اندازه‌گیری پارامترهای آن از اهمیت ویژه ای برخورداری است، برای محاسبه پهنای زمانی یک پالس لیزر، نیازمند دو وسیله به نام آشکارساز و اسیلوسکوپ هستیم.

خروجی اغلب دستگاه‌های لیزر، یک پرتو با سطح مقطع دایره‌ای است که در انواع مختلف لیزر ممکن است این قطر متفاوت باشد، این پرتو خروجی با قطر مشخص، در سطح مقطع پرتو خروجی با قطر مشخص، در سطح مقطع پرتو دارای توزیع شدت خاصی است.

توزیع شدت سطح مقطع بیشتر لیزرها به صورت گاوسی در مد" temoo" است لازم به ذکر است که لزوماً در کاربردهای گوناگون لیزر، این نوع مد عرضی موردنیاز نبوده و برای بالا بردن عملکرد مناسب باید تغییراتی در توزیع شدت داشته باشیم.

المان‌های مختلفی برای تغییر توزیع شدت پرتو وجود دارد که با عبور پرتو گاوسی از آن می‌توان به توزیع شدت‌های متنوعی از قبیل بالا تخت دایره‌ای، بالا تخت مربعی، خطی، دونات و غیره دست یافت. برای تشخیص این توزیع شدت‌ها باید از پروفایل متر استفاده کرد.

دستگاه پروفایل متر از یک حسگر تصویر از نوع ccd یا cmos که قابلیت پوشش تمام سطح مقطعی عرضی پرتو لیزر را داشته باشد تشکیل‌شده است. همچنین یک نرم افزار رابط کاربردی نیز به منظور برقراری ارتباط با حسگر پروفایل که قابلیت انواع مختلف نمایش پروفایل عرضی لیزر مانند نمایش یک، دو و سه بعدی را دارد به همراه دستگاه پروفایل متر ارائه شود.

بر اساس این گزارش؛ ستاد توسعه فناوری لیزر، فوتونیک و ساختارهای میکرونی معاونت علمی؛ به‌منظور رشد و توسعه فناوری‌های نوین در حوزه لیزر و بررسی زاویه‌های مختلف این علم در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مشغول به کار است.