رییس مرکز ملی فضایی معاونت علمی گفت: توانمندی داخلی کشور در بخش ماهواره، تنها به کمک شرکت های خصوصی و دانش بنیان میسر است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، رییس مرکز ملی فضایی معاونت علمی گفت: ما معتقدیم که توانمندی داخلی کشور در بخش ماهواره، تنها به کمک شرکت های خصوصی و دانش بنیان میسر است به همین دلیل در مرکز ملی فضایی به توسعه شرکت های دانش بنیان توجه ویژه ای وجود دارد.به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منوچهر منطقی رییس مرکز ملی فضایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در خصوص اهمیت توسعه شرکت های دان بنیان در بخش ماهواره، بیان کرد: توانمندی داخلی در بخش‌های ماهواره، ماهواره‌بر و ایستگاه‌های زمینی با محوریت شرکت های دانش بنیان خصوصی امکانپذیر است و باید این بخش را در کشور تقویت کنیم.

وی افزود: حمایت از توسعه فناوری‌های فضایی و تجاری‌سازی آنها در مراکز دانشگاهی، شرکت‌های دانش‌بنیان و در سطح بین المللی از جمله مواردی است که باید به آنها به چشم یک اولویت اصلی در بخش فضایی توجه شود.

به گفته منطقی، تقسیم کار نهادی بین بازیگران حوزه فضایی کشور بر مبنای سند جامع توسعه هوافضای کشور، توسعه همکاری بخش خصوصی در پیشبرد اهداف فضایی کشور را تسهیل کرده است.