معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: برنامه داریم ۵ مرکز ژن درمانی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور را راه اندازی کنیم.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، ملک زاده صبح امروز در هم اندیشی نقش آفرینی پژوهش وفناوری در اقتصاد ملی در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی گفت: وزارت بهداشت برنامه دارد با کمک خیرین ۵ مرکز ژن درمانی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور احداث کند.

وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع ژن درمانی باید نقشه راهی در این زمینه ترسیم کنیم و زیرساختهای لازم برای فعالیت در این موضوع را ایجاد کنیم.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اشاره به موضوع بیولوژی سینتتیک گفت: این موضوع یک موضوع میان رشته ای است و برای تحقق آن اولین مشکل ما این است که دانشگاه های ما دو دسته هستند.

وی اظهارداشت: اگر وارد این عرصه نشویم، طی ۵-۶ سال آینده به کشور عقب مانده ای تبدیل خواهیم شد.

ملک زاده گفت: این حوزه متشکل از مهندسی، مدلسازی محاسباتی و علوم زیستی است.

وی با بیان اینکه همچنان پژوهش در کشور به شکل یک کالای تجملی دیده می شود، گفت: باید به موضوع اختصاص بودجه های پژوهشی در کشور بیشتر توجه کنیم.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اظهار داشت: کشور طی سالهای گذشته در زمینه تولید مقالات و تعداد استنادات توسعه چشم گیر داشته و طی ۶ ماهه اول سال ۲۰۱۸ وضع کشور در این زمینه بسیار مطلوب بوده است.

ملک زاده اظهار داشت: باید تلاش کنیم تا از نظر کیفی نیز توسعه بیشتری داشته باشیم که البته امروز تعداد استنادات از تعداد مقالات بالاتر رفته است و این موضوع بسیار مهم به شمار می رود.

وی خاطرنشان کرد: در حالی به پیشرفت های کمی و کیفی در زمینه علم و فناوری دست یافته ایم که اعتبارات پژوهشی ما بسیار ناچیز بوده است.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت تاکید کرد: وزارت بهداشت ۱۰ درصد اعضای هیئت علمی کشور را به خود اختصاص داده این در حالی است که ۳۰ درصد تولیدات علمی کشور مربوط به این وزارتخانه است.