جایزه نوبل شیمی ۲۰۱۸ به یک زن آمریکایی و به صورت مشترک به ۲ مرد آمریکایی و انگلیسی تعلق گرفت.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، به نقل از وب سایت جایزه نوبل، سه شیمیدان برنده جایزه نوبل شیمی ۲۰۱۸ میلادی شدند. نیمی از جایزه به فرانسیس اچ. آرنولد از آمریکا و نیم دیگر آن به طور مشترک به جورج پی اسمیت از آمریکا و گریگوری پی وینتر از انگلیس تعلق گرفت.

این جایزه به خاطر استفاده از فاژها برای تولید داروهای جدید، توسعه یک روش جدید به نام نمایش فاژ و ایجاد انقلاب در آنزیم‌ها (پروتئین‌هایی که واکنش‌های شیمیایی را سرعت می‌بخشند) اعطا شد.

فرانسیس اچ. آرنولد شیمیدان آمریکایی و استاد مهندسی شیمی، مهندسی زیستی و بیوشیمی در دانشگاه کل تک است او یکی از پیشروان تکامل هدایت شده برای خلق سیستمهای بیولوژیک مفید از جمله آنزیم ها است. وی متولد ۱۹۵۶ میلادی است و برای تحقیق درباره انقلاب آنزیم ها برنده جایزه نوبل شده است.

جورج پی اسمیت شیمیدان آمریکایی متولد ۱۹۳۹ میلادی و گریگوری پی وینتر  انگلیسی متولد ۱۹۵۱ میلادی به طور مشترک برای تحقیق درباره استفاده از فاژها برای تولید داروهای نوین برنده این جایزه شدند.

وینتر  در حال حاضر استاد دانشگاه کمبریج است. این بیوشیمیدان انگلیسی یک از پیشروان ابداع پادتن های تک تیره درمانی است.