کارگروه اقتصاد زیستی ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی برای ایجاد زیرساخت برای همکاری صنعت و دانشگاه بر مبنای اقتصاد زیستی برنامه های متعددی در نظر گرفته است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، کارگروه اقتصاد زیستی ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که با هدف  پیشبرد اهداف راهبردی ستاد توسعه زیست‌فناوری برای رشد و ارتقاء اقتصاد مبتنی بر محصولات و خدمات زیستی کشور، در چهارچوب سیاستها و راهبردهای مصوب ستاد توسعه زیست‌فناوری و همسو با نقشه‌راه زیست فناوری کشور تشکیل شده، به دنبال اجرایی سازی طرح افزایش همکاری صنعت و دانشگاه بر مبنای اقتصاد زیستی است.

«آسیب شناسی و برنامه‌ریزی در جهت تکمیل تدوین استانداردهای مورد نیاز در رابطه با محصولات زیست فناوری با قابلیت ورود به بازار»، «تهیه بسته های مکانیزم حمایتی و تشویقی در حوزه حمایت از ورود محصولات حوزه فناوری زیستی به بازار ( یارانه های دولتی، اصلاح سیستم مالیاتی»، «ارائه تعرفه های دولتی)، طراحی شبکه مجازی اقتصاد زیستی و ایجاد زیرساخت های اطلاعاتی از محصولات زیست فناوری دنیا»، «ارائه راهکارهای استفاده از ظرفیت­های بین‌المللی برای توسعه اقتصاد زیستی و صادرات محصولات جدید و موجود مربوطه (با هماهنگی با کارگروه صادرات جهت رفع نواقص احتمالی)»، «مطالعه در خصوص شناسایی حوزه های جدید قابل ورود در حوزه زیست فناوری» از جمله وظایفی است که در این کارگروه، تعریف شده است.