محققان دانشگاه کلورادو بر این باورند که گوش کردن به سروصدای ناشی از شکسته شدن یخ ها و برخورد آنها با یکدیگر سرنخ هایی برای پی بردن به تغییرات آب و هوایی در اختیار ما قرار می دهد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، به نقل از ناین نیوز، قطب جنوب به علت شرایط خاصی که دارد یکی از نزدیک ترین شرایط را به جهان خارج از کره زمین دارد و لذا با حضور در آن می توان بدون خروج از کره زمین به دنیایی ناشناخته سفر کرد.

این منطقه یخ زده ویژگی های خاص دیگری هم دارد که از جمله مهم ترین آنها پوشیده بودن آن با برف و یخ است و دانشمندان بیم دارند، تغییرات سریع آب و هوایی موجب ذوب شدن یخ های مذکور شده و تبعات خطرناکی داشته باشد.

ریچارد آستر از دانشگاه کلورادو و گروه تحقیقاتی وی دو سال را از سال ۲۰۱۵ به بعد صرف برآورد شرایط و وضعیت یخ ها و کنترل و بررسی لرزش آنها در دریا کردند تا از این طریق دریابند روند تغییرات آب و هوایی قرار است چه شرایطی را ایجاد کند.

آنها می گویند سروصدای شکسته شدن و برخورد یخ های آب شده با یکدیگر نظم و ریتم خاصی دارد که اطلاعات جالبی را در مورد این پدیده در اختیار دانشمندان قرار می دهد.

محققان بدین منظور از بزرگترین شبکه سنجش از راه دور جهان استفاده کرده و تجهیزات آن را در لایه های مختلف برف و یخ در قطب جنوب کار گذاشتند. آنان از این طریق توانستند به سروصدای لایه های مختلف یخی گوش دهند و از تغییراتی مطلع شوند که برخی در چند دقیقه و برخی طی چندین سال اتفاق افتاده بود.

به گفته این محققان ۹۰ درصد از یخ های کره زمین در قطب جنوب قفل شده و همین یخ ها تا حد زیادی در زمینه تنظیم آب و هوای زمین نقش ایفا می کنند و یافته های این بررسی نشان دهنده روند سریع ذوب شدن یخ ها و تخریب آنهاست. آنها آنچه که در این بخش از جهان در حال وقوع است را به طوفان تشبیه کرده اند که به خصوص در فصول گرم سال موجب ذوب سریع لایه های یخ می شود و باید برای مقابله با آن فکری شود.