جدیدترین شماره ماهنامه آموزشی، علمی، خبری و تحلیلی «دانش بنیان» نگاهی ویژه به شاخص جهانی نوآوری و وضعیت کشور در این شاخص، انداخته و درباره اقتصاد نفت محور و مشکلات آن، مطالب متنوعی ارائه کرده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، نوآوری موضوع تازه ای نیست، بلکه هزاران سال است که انسان با آن روبرو است و دغدغه هایش را همواره با نوآوری ها و خلاقیت ها برطرف می کند. اما به وسطه سرعت در پیشرفت ها و هجوم بی امان ظهور فناوری ها، نوآوری اهمیت صدچندانی نزد ملت ها و دولت ها یافته است. ماهنامه آموزشی، علمی، خبری تحلیلی «دانش بنیان» نیز در شماره 28 خود که به تازگی منتشر شده، پرونده ای ارائه کرده است درباره شاخص جهانی نوآوری و آینه ای که پیش روی کشور می گذارد. در این پرونده که شامل مطالب متعدد و متنوعی است، فرهنگ و اقتصاد نفت محور و سدی که بر سر راه رسیدن به نوآوری ایجاد کرده، بررسی شده است.

کردار
پرویز کرمی سردبیر ماهنامه «دانش بنیان» در تازه تارین شماره این ماهنامه، درباره ضروری بودن حضور دانش در تمام ارکان جامعه، یادداشتی نوشته و در بخشی از آن با تیتر «دوصد گفته چون نیم کردار نیست» آورده است: «اقتصاد دانش بنیان این روزها تبدیل به اولویت کشور شده است و اقتضا می کند که دولت و بخش خصوصی هر چه زودتر مقدمات و لوازمش را فراهم کنند و در حین حال بنیه های علمی را تقویت کنند. با جوانان مستعد و باانگیزه و امیدوار کشور صحبت کنید تا عزم و اراده و توان آنها را ملتفت شوید. فقط باید کمک کنیم و سنگ های ریز و درشت را از سر راه این بزرگواران نوآور برداریم.»

رفتار
«دانش بنیان» در بخشی از پرونده ویژه اش که به بررسی نوآوری در عرصه جهانی پرداخته، به سراغ سیدکامران باقری کارشناس حوزه مدیریت نوآوری رفته و با او گفت وگویی انجام داده است. این کارشناس علت پایین بودن امتیاز کشورمان در شاخص جهانی نوآوری را فرهنگ نفتی می داند. او معتقد است: «تا این فرهنگ در بافت جامعه ما وجود دارد، تبدیل شدن به اقتصاد نوآور میسر نخواهد شد. نوآوری باید به جریان اصلی در اقتصاد کشور و رفتار ما تبدیل شود.»

بازار
در شماره بیست و هشتم «دانش بنیان» دو عضو یک موسسه صندوق پژوهش و فناوری فعال در کشور، نکته هایی را در باب اهمیت صندوق های سرمایه گذاری جسورانه مطرح کرده اند و معتقدند که این صندوق ها باید متمرکز شوند. احسان شهیدی فر و مریم محمدی در بخشی از این گفت وگو از تجربه هایشان در مسیر کارآفرینی گفته اند: «به طور کلی در استارتاپ ها، با توجه به هسته تیم و بخش فنی، شکست در مسائل فنی کمتر بوده در حالی که در بخش بازار و مدیریت اغلب دچار مشکل شده اند. بازاریابی از مسائل اساسی این نوع کسب و کارهاست. بیشتر استارتاپ ها روی بخش فنی و مهندسی متمرکز می شوند اما در بخش شرکت داری و بازار آگاهی کمی دارند و با کوچک ترین چالش، هسته تیم دچار مشکل می شود. از این رو نیاز است مجموعه هایی تشکیل شوند و کار تخصصی در حوزه بازاریابی برای استارتاپ ها را انجام دهند.»

سرمایه‌گذار
حسین خسروی مدیرعامل یکی از شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر کشور نیز در گفت وگو با «دانش بنیان» گفته است: «سرمایه گذاری خطرپذیر راه حل چالش های اقتصادی کشور است». او درباره موانع موجود بر سر راه این صندوق ها در کشور، می گوید: «بخشی از موانع طبیعتا به حوزه قوانین و مسائل مربوط به آن باز می گردد. از مسائلی مانند فرآیندهای طولانی ثبت یا تشکیل پرونده مالیاتی و بیمه یا تغییر در اساسنامه گرفته تا خود قوانین که متاسفانه به روز نیستند و خصوصا ریسک های سرمایه گذاری خطرپذیر را به سختی کاهش می دهد. هر چند شرکت های خطرپذیر این ریسک را پذیرفته اند اما در حین حال و براساس تجارب جهانی در این راه بایستی از یک حدی از ریسک محافظت شود تا مانع از فروپاشی تیم مورد نظر شود، در حالی که این موارد در قانون تجارت کشور لحاظ نشده است.