حمایت از رساله‌های دکتری را باید گامی برای حرکت به سوی توانمندسازی دانشجویان دکتری در انجام تحقیقات دانست در این راستا چهارمین فراخوان حمایت از رساله‌های دکتری توسط صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، سالانه تعداد زیادی رساله دکتری توسط دانشجویان کشور انجام می شود که هدایت آنها به سمت رفع نیازهای اساسی پژوهشی و فناوری کشور به نوعی استفاده از این ظرفیت و پتانسیل بالقوه است. در این راستا صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی هر سال دو فراخوان حمایت از رساله های دکتری را منتشر می کند تا فرصتی برای دانشجویان دکتری سراسر کشور فراهم شود و با استفاده از این حمایت مادی رساله خود را به سرانجام رسانند.

دانشجویان و محققان جوان با ارسال طرح های پژوهشی خود به صندوق در قالب رساله دکتری می توانند از این حمایت مالی برخوردار شوند. بنابراین انتشار این فراخوان را می توان گامی برای توانمندسازی دانشجویان دکتری در انجام تحقیقات و تشویق و کمک به هدایت دانشجویان دانست. بر این اساس 30 میلیون تومان هر رساله دکتری حمایت می شود که در فراخوان اول 103 رساله، فراخوان دوم 160 رساله و فراخوان سوم 197 رساله از این حمایت برخوردار شد. همچنین چهارمین فراخوان نیز 15 شهریور ماه منتشر شده و علاقمندان تا 15 آذر ماه مهلت دارند رساله خود را ارسال کنند.