استارتاپ دمو حوزه فناوری اطلاعات در گردشگری فرهنگی و اجتماعی به منظور تجاری‌سازی طرح‌های این حوزه، با همکاری مرکز فن‌بازار ملی معاونت علمی برگزار می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، به‌منظور تجاری‌سازی طرح‌های حوزه گردشگری از طریق جذب سرمایه‌گذار، فن‌بازار منطقه‌ای استان فارس با همکاری مرکز فن‌بازار ملی معاونت علمی در نظر دارد استارتاپ دموی فناوری اطلاعات را درزمینه گردشگری، فرهنگی و اجتماعی برگزار می‌کند.

فراخوان پذیرش استارتاپ‌های حوزه گردشگری با محوریت فناوری اطلاعات در گردشگری، فرهنگی و اجتماعی در دهمین رویداد ملی استارتاپ دمو اعلام‌شده است.

در این استارتاپ دمو که با حضور سرمایه‌گذاران فعالین این حوزه برگزار می‌شود، تیم‌های حائز شرایط، پس از طی فرآیند ارزیابی و انتخاب، در روز برگزاری رویداد، طرح‌های خود را به‌صورت حضوری برای سرمایه‌گذاران معرفی میکند و زمینه تعامل بین طرفین با برگزاری جلسات رودررو فراهم می‌شود.

استارتاپ دمو حوزه فناوری اطلاعات در گردشگری، فرهنگی و اجتماعی با همکاری فن بازار ملی معاونت علمی آذرماه 97 در شهرک شهرک فناوری صنایع شیمیایی واقع در شهرک صنعتی بزرگ شیراز برگزار می‌شود.