تا به حال تصور می شد کره زمین تنها جایی در جهان است که امکان شکل گیری دی ان ای و حیات در آن وجود دارد، اما برای اولین بار تشکیل بلوک های شیمیایی و دی ان ای در فضا ممکن شده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، به نقل از نیواطلس، فیزیکدانان ناسا موفق به تولید دی ان ای شکر در یک محفظه خلا شده اند که شرایطی مشابه با فضای خارج از جو کره زمین داشته است.

آنها در بررسی های خود توانسته اند مشتقات دیگری از شکر را در نمونه هایی از شهاب سنگ ها بیابند که امیدواری به تولید دی ان ای در خارج از کره زمین را افزایش داده است.

دانشمندان می گویند بررسی بیشتر در این زمینه می تواند اطلاعات بیشتری در مورد زمان شکل گیری حیات در کره زمین و برخی نقاط دیگر جهان که جلوه هایی از زندگی در آنها وجود داشته در اختیار محققان قرار دهد.

پژوهشگران برای تولید دی ان ای شکر در فضا، یک ماده آلومینیومی را در دمای صفر مطلق سرد کردند و آن را در یک اتاق خلا قرار دادند. سپس یک ترکیب گاز مانند متشکل از بخار آب و متانول را به آن افزودند. در نهایت با تاباندن اشعه ماوراء بنفش به این مجموعه مولکول های شکر شکل گرفتند. پژوهشگران ناسا امیدوارند که بتوانند این تجربه را با موفقیت در خارج از کره زمین هم تکرار کنند.


خبرنگار: نفیسه کرمی