ماهواره «پیام» ساخت دانشگاه صنعتی امیرکبیر جهت انجام آزمایش سازگاری به پژوهشگاه فضایی ایران تحویل شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، حسین صمیمی در آیین افتتاح چهارمین نشست تخصصی دستاوردهای علمی و فنی پژوهشگاه فضایی ایران با تاکید بر اینکه این پژوهشگاه رقیب هیچ دانشگاه و بخش خصوصی نیست، اظهار داشت: در خصوص تعامل با دانشگاه، رویکرد ما رفع نیازهای دانشی و فناورانه پژوهشگاه فضایی ایران در پروژه‌های جاری و آتی و جهت‌دهی به تحقیقات دانشجویان در راستای نیازهای فضایی کشور بوده است.

وی با اشاره به اینکه این همکاری به ارزش ۵۲ میلیارد ریال بوده است خاطرنشان کرد: در میان دانشگاه‌ها، دانشگاه تهران، صنعتی شریف و صنعتی امیرکبیر به ترتیب با ۵۳، ۵۲ و ۴۲ طرح به ارزش ۱,۴ و ۱,۲ میلیارد تومان و ۹۵۰ میلیارد تومان در صدر این همکاری‌ها قرار دارند.

رییس پژوهشگاه فضایی ایران، یکی از الزامات تحقق چشم‌انداز توسعه را زیرساخت‌های آزمایشگاهی مطابق با نیازهای جاری و آتی بخش فضایی کشور دانست و تاکید کرد: در این راستا تست و تحویل‌گیری ماهواره پیام امیرکبیر در مجموعه آزمایشگاه AIT پژوهشگاه فضایی ایران در دست انجام است و در کنار دستاوردهای فنی این امر، تعامل پژوهشگران پژوهشگاه فضایی ایران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر قابل تقدیر است.