زین پس «خانه نوآوری» نیز به‌عنوان یکی از مبادی شرکت‌های خلاق عمل کرده و افراد مستعد این حوزه را به دبیرخانه توسعه زیست‌بوم شرکت‌های خلاق معرفی می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری،  به‌موجب آئین‌نامه برنامه توسعه زیست‌بوم شرکت‌های خلاق، شرکت‌های فعال در حوزه‌های خلاق و صنایع فرهنگی که از سوی مجموعه‌های تخصصی که اصطلاحاً مبادی نامیده می‌شوند، به دبیرخانه شرکت‌های خلاق معرفی شوند، به‌عنوان شرکت خلاق پذیرفته‌شده و می‌توانند از مزیت‌ها و خدمات موضوع برنامه بهره‌مند شوند.

در همین راستا، خانه نوآوری نیز، که در این حوزه خدماتی نظیر آموزش، فضای کاری، مربیگری و جذب سرمایه به تیم‌های نوآور ارائه می‌دهد، به عنوان یکی از مبادی معرفی شرکت‌های خلاق انتخاب شده است.

افراد مستعد با مراجعه به خانه نوآوری و طی مرحله ایده‌پردازی و ایده‌پروری در خانه، در اکوسیستم استارتاپی و شبکه استارتاپ های مجموعه خانه نوآوری مشغول به کار می‌شوند و یا تبدیل به یک کارآفرین بالقوه خواهند شد.

این کارآفرین با حضور در دوره پیش شتابدهی خانه نوآوری، به تیم‌سازی و پرورش ایده و کسب‌وکار خود خواهد پرداخت و در انتها خواهد توانست تیم استارتاپی خود را تشکیل دهد تا به کسب‌وکار بپردازد.

شرکت‌های معرفی شده از سوی این مجموعه، به عنوان شرکت خلاق برگزیده شده و مشمول استفاده از حمایت‌های دبیرخانه برنامه توسعه زیست‌بوم شرکت‌های خلاق خواهند شد