دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی از انتشار کتاب 40 سال علم، فناوری و نوآوری کشور همزمان با چهلمین سال از پیروزی انقلاب اسلامی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، پرویز کرمی دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی با اعلام این خبر افزود: این کتاب با نگاه به چهار دهه توسعه علم، فناوری و نوآوری در ایران اسلامی توسط نشر دانش بنیان فناور منتشر شده است. چرا که توسعه علمی و فناورانه در این سال ها اولویت همیشگی کشور بود و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بارها تاکید کرده اند که شتاب حرکت علمی کشور نباید کاهش یابد یا متوقف شود.

حرکت به سوی اقتصاد مبتنی بر دانش است

کرمی در ادامه گفت: این تاکیدات چراغ راه تلاش های متخصصان در سال های پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی شد. در سال های اخیر شاهد طی این مسیر و حرکت به سوی اقتصادی دانش بنیان، درون زا و صادرات گرا هستیم.

وی در ادامه به تشریح مسیر حرکت علمی در این سال ها پرداخت و بیان کرد: دهه 70 نخستین گام ها در استقلال علمی و فناورانه برداشته شد. این مسیر در دهه 80 به صورت هدفمند و با هدف توسعه علمی و فناورانه تعقیب شد تا اینکه در دهه 90 با اجرای قوانینی همچون حمایت از شرکت های دانش بنیان زیست بوم نوآوری و کارآفرینی کشور تقویت شد. در این دوره با شکل گیری زیر ساخت هایی چون مراکز نوآوری و شتابدهنده ها رشد شرکت های نوپا و فرآیند تجاری‌سازی دستاوردهای فناورانه نیز توسعه یافت.

دستاوردهای فناوری و نوآوری در چهار دهه به تصویر کشیده شد

مشاور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری همچنین عنوان کرد: بنابراین در این کتاب سعی شده تا مروری اجمالی بر مهم ترین تلاش ها و دستاوردهای ایران در حوزه علم، فناوری و نوآوری در چهار دهه اخیر در سه بخش مجزا داشته باشیم. بر این اساس در فصل نخست روند توسعه زیرساخت ها و منابع فناوری و نواوری در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی بررسی می شود.


کرمی با اشاره به اینکه دستاوردهای نظام علم و فناوری در بخش دوم به تصویر کشیده می شود گفت: این فصل به دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در انتشارات علمی، توسعه فناوری و نیز اقتصاد دانش بنیان می پردازد. در نهایت نیز فصل سوم نگاهی به مسیر پیش روی ایران در حوزه علم و فناوری است و تصویر الهام بخشی است که با توجه به پیشرفت های اخیر می توان انتظار داشت.