شبکه نوآوری تهران به‌منظور تعامل و هم‌افزایی میان عناصر زیست‌بوم نوآوری کشورمان ایجادشده است که در نظر دارد سهم اقتصاد دانش‌بنیان در کشور را با جهش مواجه کند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری؛ زیست‌بوم نوآوری و فناوری در ایران که عناصری مانند استارتاپ ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، سرمایه‌گذاران،  صندوق‌های خطرپذیر، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و غیره را شامل می‌شود در سالیان اخیر در ایران به خوبی شکل‌گرفته است. اما تعامل و هم‌افزایی میان این عناصر مانند حلقه‌ای مفقوده بود که فرآیند دستیابی به نتایج را کند می‌کرد. در نتیجه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری «شبکه نوآوری تهران» را در پارک فناوری پردیس این معاونت تأسیس کرد.

به گفته محمدمهدی جهان بزرگی مدیر شبکه نوآوری تهران «این شبکه با مأموریت هم‌افزایی و توسعه همکاری‌ها میان عناصر زیست‌بوم نوآوری کشور به هدف ارتقاء سهم اقتصاد دانش‌بنیان تأسیس شده است.» این شبکه به این منظور، شبکه‌سازی و تسهیل گری در روابط بین عناصر زیست‌بوم نوآوری را در دستور کار خود قرار داده است.

جهان بزرگی با اشاره به اینکه شبکه نوآوری تهران نسل سوم شبکه اجتماعی محسوب می‌شود، گفت: «به این روش از توسعه و شبکه‌سازی ایجاد اجتماع شبکه‌ای میگویند؛ چراکه در این شبکه‌ها صرفاً توسعه در فضای حقیقی و مجازی موردنظر نبوده و اجتماع شکل‌گرفته از عناصر، همزمان و درهم‌تنیده در هر دو فضا توسعه می‌یابد.

با کنار هم قرار گرفتن افراد، گروها، شرکت‌ها و نهادها فعال در زیست‌بوم نوآوری کشور در یک شبکه اجتماعی و  ارتباطات بین این عناصر و ارائه خدمات به یکدیگر و همچنین تلاش به پیشرفت به همراهی و بهره‌مندی از دستاوردهای دانشی، فناورانه و نوآورانه سایر اعضا، هم افزایی مورد اتفاق می‌افتد.

همچنین در فضای حقیقی نیز مجموعه‌های فعال در اکوسیستم نوآوری به بهانه‌های مختلفی مانند رویدادهای نوآوری، همکاری‌ها و ایجاد گروه‌های کاری مشترک با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند و هم‌افزایی‌ها توسعه پیدا می‌کند. درواقع این شبکه از تمام ظرفیت خود برای ارتباط میان این عناصر استفاده می‌کند.»

شبکه نوآوری تهران از از تمامی رویدادهایی که به نحوی موجب رشد اکوسیستم نوآوری می‌شود حمایت می‌کند. برخی رویدادها سابقه‌ای ندارند یا باید به نحو ویژه‌تری به آن نگاه کرد. در نتیجه به آنها توجه ویژه‌تری داریم. از جمله گروه‌هایی که اصلی‌ترین بازیگران اکوسیستم نوآوری هستند شامل استارتاپ‌ها، افراد نوآور، صاحبان ایده و استعدادهای برتر هستند. برخی طرح‌ها که ناظر به ارتقا و توانمندسازی این افراد و گروه‌ها می‌شود بیشتر مورد توجه حمایت شبکه نوآوری تهران قرار می‌گیرد.

هویت مستقل تیم‌های استارتاپی

از جمله افراد حقیقی این شبکه می‌توان به نوآوران، مخترعان، مبتکران، صاحبان ایده، استعدادهای برتر، دانشجویان، اساتید و از اعضا حقوقی آن نیز از جمله نهادها و سازمان‌های خصوصی و عمومی، شرکت‌های دانش‌بنیان، خلاق، نوآور و فناور اشاره کرد.

به گفته مدیرشبکه نوآوری تهران «به‌زودی تیم‌ها نیز در این شبکه هویت پیدا می‌کنند و به‌عنوان یک عضو مستقل دیده خواهند شد.» هدف این شبکه در توسعه خود بهره‌مندی حداکثری از توان‌بخش خصوصی است و به شدت از ساختارها و روال‌های مرسوم دولتی پرهیز می‌کند. 

همچنین این شبکه  به دنبال اختراع دوباره چرخ نیست پس در نظر ندارد تا تجارت یا خدمتی را که وجود دارد ایجاد کند و یا دوباره بسازد، بلکه این شبکه آمده تا با همیاری و همراهی بخش خصوصی و بهره‌مندی از خدمات، محصولات و دستاوردهای این بخش شکل نهایی خود را رقم بزند و در کنار خدمات سایر نهادهای عمومی و دولای بستر مناسب برای تسهیلگری و همکاری را ایجاد کند.