معرفی برنامه توسعه زیست بوم شرکتهای خلاق همراه با معرفی خدمات و حمایت های این برنامه


دریافت
مدت زمان: 6 دقیقه 40 ثانیه