تعدادی از متخصصان داخلی با هدف کاهش آلودگی های سموم شیمیایی در تولید محصولات کشاورزی با راه اندازی یک شرکت دانش بنیان؛ اقدام به تولید سه گونه کنه شکارگر کردند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری؛ در حال حاضر در این شرکت دانش بنیان، امکان تولید و تامین عوامل شکارگر مورد نیاز برای تولید محصول سالم با استفاده از کنه های شکارگر، برای استفاده در تمام عرصه های گلخانه ای کشور فراهم شده است.

این شرکت دانش بنیان، با کمک متخصصان داخلی 50 درصد نیاز داخلی را تامین کرده است که به گفته محمد خانجانی مدیر عامل شرکت عوامل مهار زیستی هکمتانه، این شرکت توانایی تامین نیاز کل کشور به این کنه های شکارگر را دارد؛ اما این موضوع در صورتی امکانپذیر است که از نظر شرایط مالی به اوضاع مناسبی برسیم.

با پرورش و رهاسازی کنه شکارگر در عرصه های گلخانه ای، علاوه بر مدیریت و مهار آفات مهم گلخانه های منطقه و کشور، مقادیر قابل توجهی سموم آفت کش که برای کنترل آفات استفاده می شد؛ دیگر استفاده نمی شود. محصول تولید شده، سمی باقی نمی گذارد و از این طریق، سلامت و ایمنی مصرف کنندگان را در بر دارد.

مدیر عامل این شرکت دانش بنیان درباره دلیل استفاده از حشرات در کنترل آفات، گفت: به طور کلی حشرات مهمترین گروه از موجوداتی هستند که در برنامه های کنترل بیولوژیک به عنوان هدف مطرح هستند. 

وی همچنین تصریح کرد: شرکت ما برای نخستین بار در کشور موفق شد مهار آفات گلخانه‌ای را با استفاده از عوامل بیولوژیکی محقق کند و کنه‌های شکارگر را جایگزین سموم شیمیایی آفت کش برای تولید محصول سالم کند.

این فعال دانش بنیانی در ادامه عنوان کرد: پیش از تولید این محصول در داخل کشور، کنه های شکارگر از دو کشور هلند و بلژیک به ایران وارد می شد. اما شرکت ما در حال حاضر توانایی دارد که نیاز کل کشور به این محصول را تامین  کند.

مدیر عامل شرکت عوامل مهار زیستی هگمتانه درباره تعداد شاغلان در این شرکت، بیان کرد: در حال حاضر به طور مستقیم چهار نفر در شرکت ما فعالیت می کنند؛ اما به صورت غیر مستقیم نمایندگانی در استان های دیگر داریم که برای معرفی محصول ما به شرکت ها و کشاورزان مراجعه می کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: اگر حمایت های مادی و معنوی از شرکت ما و تولیداتمان صورت گیرد، می توانیم محصول خود را در کل کشور توزیع کنیم. البته سال آینده این هدف را محقق خواهیم کرد. در صورتیکه تولید محصولات شرکت را توسعه دهیم می توانیم این محصول را به دیگر کشورها نیز صادر کنیم.